kasalj.jpg

Kašalj se stručno opisuje kao prirodni refleks tijela da zaštiti disajne puteve od nadražujućih materija koje mogu da dovedu do infekcija. A koliko dugo će da traje zavisi od bolesti koju čovjek ima.

U većini slučajeva, kašalj će nestati kada se bolest poboljša, a može da potraje nedelju dana ili čak čitav mjesec.

Ponekad kašalj može da traje i duže od osam nedelja i tada je riječ o hroničnom kašlju, koji može da bude znak osnovne bolesti kao što su astma ili gastroezofagealna refluksna bolest (GERB).

Svako ko ima neobjašnjiv kašalj, uporan kašalj koji ne prestaje ili ko iskašljava krv ili crvenu sluz treba odmah da zakaže pregled kod svog ljekara.