Reklama na internet portalu je dostupna 24 časa i dopušta da se proučava do najsitnijih detalja i u vremenu koje korisnik svojevoljno odabere.

Naš cilj je da kvalitetom, ažurnošću i raznovrsnošću sadržaja privučemo publiku, a njihov će broj uticati i na efikasnost Vaše reklame. Naše iskustvo u području internet marketinga omogućava da Vaša reklama privlači oko i najzahtjevnijeg  korisnika.

To znači da pametnim ulaganjem u internet oglašavanje, uz garantovano minimalne cijene možete postići maksimalini efekat Vaše reklame u odnosu na uloženi novac.

Marketing ponuda portala TrebinjeLive:

Uzimajući u obzir posjećenost portala TrebinjeLive i mogućnost da prezentovanjem Vaše firme uvećate i poboljšate poslovanje, pripremili smo širok  spektar mogućnosti prezentovanja na našem portalu i to:

Promocija putem banera (1000x130 piksela) pozicija A, na svakoj stranici se vidi

Promocija putem banera (300x180 piksela) pozicija B, na svakoj stranici se vidi

Promocija putem banera (700x90 piksela) pozicija C, vidi se samo na početnoj stranici

Promocija putem banera (150x710 piksela) pozicija E, na svakoj stranici se vidi

Promocija putem stranice "Predstavljamo Vam..." (uračunata u cijenu mjesečnog reklamiranja putem banera, a ako se uzima zasebno cijena je po dogovoru)

Promocija putem nagradnih igara (besplatna promocija po Vašoj želji)

Zakupom banera na šest /6/ mjeseci jedan mjesec je gratis.

Za dodatne informacije i cjenovnik obratite se na e-mail:

info@trebinjelive.info ili na telefon broj/vajber: +387(0)65 /184-383.