Janjač, selo na Zagori trebinjskoj, udaljeno je 19 kilometara sjeverozapadno od Trebinja, a nalazi se u zapadnom podnožju Velike Stražnice, na 730 – 740 mnv.

kuca petrovica

Seoski atar od 2,5 km2 prostire se većinom na bezvodnoj, krševitoj i pošumljenoj površi sa manjim komadićima obradive zemlje. Pored Janjča prolazi djelimično asfaltirani uzani put koji povezuje Trebinje sa Ljubinjem, a  od Zagore do Janjača nedavno je probijen makadamski put. U selu nije uvedena struja.

Nema tačnih dokumenata kada je selo nastalo. A naziv je dobilo iz zoonima, tj. naziva životinjske vrste janje. Najvjerovatnije je nastalo kada su stanovnici iz obližnjih sela izgonili stoku na ispašu. U pisanim dokumentima selo se pominje iz popisa iz 1885. godine.

Selo koristi vodu iz lokvi i čatrnja u kojima je voda kišnica. Na Vladin dolu se nalazi čatrnja koja je napravljena za vrijeme Turske. Mještani kazuju da je tu čatrnju pravila Aska Šaran. Čatrnja je držala preko 100 kubika vode, a danas su od ove čatrnje ostale samo omeđine.

U selu se nalaze i dvije velike kamenice: Grljeva i Kravlja. Obje zajedno drže oko 1.000 litara vode. Iz ovih kamenica ljudi nisu vodu koristili za piće.

Svaka porodica u Janjču je imala staje izvan sela, gdje su izgonili stoku u ljeto i jesen. Od tih staja ili torina danas su ostale samo omeđine. Od podzemnih oblika reljefa u selu se nalaze jame i pećine.

Selo okružuju brda: Ilijino osoje (876 mnv), Velika i mala Stražnica, Dubovac, Javorak (936 m), Ilijino osoje, Vladino brdo, Vosnik, radoš, Petkova glavica i druga.

U Janjaču su živjele srpske porodice: Kovač, Mumalo i Petrović.

Janjču pripadaju mjesta: Brijeg, Zaboj, Javorov do i Košeni Do.

Na Brijegu ima 4-5 kuća. Tu je nekada živjela porodica Tanasijević. U Zaboju i Javorovom dolu je živjela porodica Petrović, dok u Košenom Dolu ima jedna kuća u kojoj je nekada živjela, takođe, porodica Petrović koja danas samo povremeno dolazi i održava imanje.

kuca petrovica Kuća u Košenom dolu u kojoj su rođeni Niko i Gospava Petrović

Broj stanovnika u selu po godinama je iznosio: 1885. godine – 15; 1926. godine – 83; 1948. godine – 46; 1971. godine – 25; 1991. godine –7; 2015. godine – 2.

Iz Janjča korijene „vuku“ poznati i slavni košarkaši braća Aleksandar i Dražen Petrović i Dejan Bodiroga.

Jovo (Niko) Petrović rođen je u selu Janjač. Žena Jovova se zvala Cvijeta rodom iz sela Trebijovi. Cvijeta se djevojački prezivala Jokanović. Sa njom je Jovo dobio tri sina - Rista, Milana i Jola, i dvije kćerke - Vuku i Bojanu. Jovo se sa svojom porodicom iz Janjča preselio u selo Zagora (Donje selo), gdje mu je otac Niko dao dio imanja.

Godine 1946. Jovo se sa svojom porodicom kao kolonista seli u Zemun, gdje kao dobrovoljac dobija gardista imanje. I danas Petrovića ima u Zemunu.

Jole se iz Zemuna preselio u Šibenik gdje je oženio Biserku i sa njom dobio dva sina - Aleksandra i Dražena, koji su se bavili košarkom. Nažalost, Dražen je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Njemačkom gradu Denkendorf 7. juna 1993. godine.

Nekoliko kilometara istočno od područja Zagore nalazi se područje Bodiroge iz kojeg korijene „vuče“ poznati i slavni srpski košarkaš Dejan Bodiroga.

Dejanova baba koja se zvala Gospava je rođena u Košenom dolu, Janjač. Djevojački se prezivala Petrović. Gospava i Niko Petrović su rođeni brat i sestra. Ona je rođena tetka Jole Petrovića, oca Aleksandra i Dražena. Gospava se udala za Mića Bodirogu koji je rođen u Bodirogama. Oni su 1945. godine kao kolonisti odselili u Klek – Zrenjanin i danas im potomci tamo žive. Sa gospavom Mićo je imao četiri sina: Čeda, Toma, Vasa i Gojka i tri ćerke: Bosu, Cvijetu i Ljubu. /nastaviće se/