Tokom 26. i 27. septembra 2017. još jedna Krojcova suncedodirujuća kometa se mogla uočiti na snimcima SOHO satelita kako se približava Suncu i raspada u oblak sitnih komada i čestica.

kometa tau

S obzirom na to da je dosegla +3 vizuelnu magnitudu, vjerovatno je riječ o maloj kometi, ne većoj od 100 metara u prečniku (ovo što ’’proleti’’ kroz snimke su elektroni Sunčevog zračenja).

Od 123 snimka SOHO - LASCO C3 (plavi - dalji od Sunca) i 40 snimaka SOHO - LASCO C2 (crveni - bliži Suncu), predsjednik Trebinjskog astronomskog udruženja /TAU/ Miro Ilić je napravio kratki film.

Muzika – uvodni tonovi Alpha brainwave.