Fudbalski klub /FK/ "Leotar" postaće akcionarsko društvo, a sva pravna i fizička lica moći će da ulože u njegove akcije, čija će nominalna vrijednost po akciji biti 1.000 KM.

konferencija za novinare fk leotar

Potvrdio je ovo za TrebinjeLive.info Milan Tomanović, potpredsjednik FK "Leotar", koji je istakao da će zainteresovanim ulagačima na raspolaganju biti 3.000 akcija.

"Ukupna knjigovodstvena vrijednost tih akcija je tri miliona KM, a kupovinom akcija ulagači će steći upravljačka, odnosno glasačka prava", kazao je Tomanović.

Članovi skupštine FK "Leotar" biće svi ulagači koji ulože po 30 akcija, pojašanjava Tomanović, dodajući da će se oni koji imaju po jednu akciju, njih 30, moći udružiti i delegirati svog predstavnika u Skupštinu kluba.

I svi povjerioci FK "Leotar" imaju pravo da priznata dugovanja prema ovom klubu konvertuju u upravljačka, odnosno glasačka prava čime se ista stiču u zamjenu za otpis potraživanja prema FK "Leotar".

"Glasaće se na principu elektorskog glasa, gdje će svako ko ima 30 akcija ili predstavnik 30 akcionara, imati pravo na jedan glas", pojasnio je Tomanović, dodajući da će akcionar koji bude imao 60 akcija imati pravo na dva glasa na Skupštini.

Time će, prema novom statutu kluba, članovi Skupštine imati priliku da budu birani u organe kluba, sem na mjesta članova upravnog i nadzornog odbora i menadžmenta kluba.

Ponude za kupovinu akcija mogu se dostaviti od 15. septembra do 15. novembra 2016. godine i  od 16. novembra 2016. godine do 16. marta 2017. godine.

Tokom prve ponude zainteresovani mogu da ulože u najviše 30 akcija, a ukoliko "mali" unosioci ne iskažu očekivani interes tokom 60 dana prve ponude, u drugoj ponudi koja će da traje 120 dana, zainteresovani upravljači moći će da kupe neograničen broj akcija.

Sličnu vrstu privatizacije u BiH izvršio je FK "Sarajevo".