Bolnica u Trebinju redovno izmiruje sve obaveze prema zaposlenima, kadrovski je dobro osposobljena, dok je, kada je riječ o opremi, najneophodnije nabaviti makar jedan apart za hemodijalizu, rekla je Srni direktor ove zdravstvene ustanove Zdravka Vreća.

opsta bolnica trebinje

Vreća naglašava da je poslovna politika kuće da kadrovski što bolje bude osposobljena i dobro opremljena da bi mogla odgovoriti zahtjevima pacijenata iz Trebinja i drugih hercegovačkih opština.

Ona je navela da u Bolnici radi troje specijalista, da je na specijalizaciji trenutno osam mladih ljekara, te da je potrebno nabaviti bar jedan apart za hemodijalizu, kao i aparate za laboratorijsku dijagnostiku.

"Nadam se da će Ministarstvo zdravalja Republike Srpske za Bolnicu Trebinje nabaviti bar još jedan aparat za hemodijalizu da bi svi pacijenti blagovremeno mogli biti dijalizirani", kaže ona.

Vreća je istakla da je sve veći broj i pacijenata na hemodijalizi, te da u Bolnici imaju samo pet aparata, a da osoblje radi u tri smjene.

"Planiramo kupovinu pojedinih aparata za laboratorijsku dijagnostiku, pošto radimo dijagnostiku i za Dom zdravlja, pa se aparati često kvare, kao i opremanje video-asistirane bronhoskopije", napomenula je Vreća i dodala da je riječ o dijagnostičkom aparatu za brže otkrivanje karcinoma pluća koji je jedan od najčešćih u ovoj regiji.

Govoreći o poslovnim rezultatima Bolnice u šest mjeseci ove godine, Vreća je naglasila da ova zdravstvena ustanova prati ugovor Fonda zdravstvenog osiguranja, odnosno da zaposlenima redovno isplaćuje neto plate sa svim doprinosima.

"Bolnica redovno izmiruje druge obaveze prema zaposlenim - putne troškove, naknade za rođenje djeteta, za smrt člana uže porodice, odvojeni život, a onima koji odlaze u penziju dobijaju otpremninu", navela je ona.

Ističući da je trebinjska Bolnica izuzetno dobro kadrovski osposobljena, Vreća je napomenula da je ova ustanova u junu dobila troje specijalista - pedijatrije, neurologije i otorinolaringologa.

Ona kaže da je specijalista neurolog, osim svoje specijalizacije, obučen da da čita EG snimke kod pacijenta, kao i da radi dopler krvnih sudova vrata.

"Time će biti rasterećen kardiolog, koji je do sada radio ultrazvuk srca i dopler krvnih sudova. Takođe, biće znatno ubrzan ambulantni pregled pacijenta koji se čekao čak mjesec dana", naglasila je Vreća.

Ona je istakla da je trenutno na specijalizaciji osam mladih ljekara i najavila da će ove godine biti raspisane još tri nove specijalizacije.

"Politika kuće jeste da se Bolnica kadrovski što bolje osposobi i da, uz dobru opremljenost, adekvatno odgovori zahtjevima pacijenata iz Trebinja i drugih hercegovačkih opština", naglasila je Vreća.