Večeras je u velikoj sali HET-a održana promocija knjige Bilećanina Mihajla Vujovića "Svjedočenje i rasuđivanja". O knjizi govorili su predsjednik SPK društva "Prosvjeta" Nikola Asanović, Šćepan Aleksić, Nikola Baćević, Božidar Radanović i sam autor.
Promocija knjige Svjedocenje i rasudjivanja
Mihajlo Vujović rođen je 14. juna 1963. godine u zaseoku Badnje, kod sela Simijova, opština Bileća. Osnovnu školu i dva razreda gimnazije završio je u Bileći, a Vojnu gimnaziju nastavlja i završava u Beogradu.
Vojnu akademiju kopnene vojske  - rod veze završava 1986. godine u Beogradu, sa prosječnom ocjenom 9,42. Kao najbolji u svojoj generaciji, ostaje da radi kao komandir i nastavnik u Školskom centru veze u Beogradu.
Od 1991. godine je komandir Čete veze u Brigadi veze SSNO u Beogradu. U ratu obavlja dužnost načelnika veze Trebinjske brigade VRS.
Mihajlo Vujovic
U toku 2004 i 2005. godine u Parizu završava Francuski međuvidovski koledž za odbranu. Od decembra 2009. godine obavlja dužnost načelnika Uprave za komunikacije i informatičke sisteme OS BiH u Austriji i vojnog savjetnika pri Misiji BiH pri UN, OSCE i drugim međunarodnim organizacijama u Beču.
Osnivač je CKPD "Prosvjeta" u Beču. Govori francuski i engleski jezik.
Promicija knjige  "Svjedocenje i rasudjivanja" Mihajla Vujovica
Djelo "Svjedočenje i rasuđivanja" za tematiku ima odbrambeno-otadžbinski rat, tj. dešavanja na području Istočne Hercegovine, preciznije trebinjskog ratišta i djelovanja 7. korpusa. U ovom dinamički pisanom djelu, autor smatra da je istinu potrebno "ponavljati i ponavljati". Vujović takođe imenuje aktere i daje osnovne podatke o njima.  Pored viđenja ratnih dešavanja, pod poglavljem naziva "Srbi protiv Srba" autor sa čitaocem dijeli i svoje duboko razmišljanje o "zloj sudbini koja Srbe prati, o srpskim greškama i zabludama koje srpski narod ima kroz istoriju".
Odlomke Vujovićevog djela čitale su učenice bilećke Gimnazije.