Bijeda je kazna koja se najčešće izriče nevinim ljudima. Bahata je u nastupu, nepravdena u odabiru, nezajazljiva u porobljavanju. Svugdje stigne, teško joj se suprotstaviti.

bijeda.jpg

Bijeda je suva korica hljeba na kuhinjskom stolu, zabrinut pogled majke. Bijeda je prazna ostava, gladno dijete. Bijeda je red u narodnim kuhinjama, red pred ambasadama. Bijeda je zlokobna pobjeda sebičluka vladavine loših ljudi. Bijeda je sunovrat ljudskosti i brige.

Od potresnih slika gladnih ljudi, blatnjavih "potleušica", beskućnika, vapaja bez odjeka, ljudi bez nade dug je put do onoga što svaki čovjek zaslužuje - priliku da živi od svog rada, za sebe i svoju porodicu, da živi dostojno ljudske vrste. Većina nikada ne stigne, ostane zarobljena tamo gdje im nije mjesto,gdje su ih smjestile okolnosti na koje ne mogu da utiču. Zemlja u kojoj su rođeni, boja kože, istorijske nepravde koje niko ne ispravlja, nemar loših sistema.

Ta staza bijega od bijede ionako zapretena, puna prepreka i barikada još je više opterećena sablasnom vladavinom sve kručih pravila da na tom putu čovjek mora da se oslobodi jednog važnog dijela svoje ličnosti, da se liši duhovnosti, plemenitosti, ljudskosti.

Vrijeme u kojem živimo posljednjih pedesetak godina je vrijeme pohlepe, vrijeme koje mijenja ljude, najosnovnije zakone života u zajednici. To je vrijeme za koje je Markuze početkom šezdesetih godina prošlog vijeka pisao da neminovno dovodi u žižu ljude jedne dimenzije, usmjerene samo ka sticanju bogatstva i novca kao nametnutih i jedinih mjerila uspjeha i sadržaja života.

Bijeda je gladno dijete ali bijeda je dijete bez obrazovanja, forma bez sadržaja. Bijeda su nepročitane knjige, neviđene slike, melodije koje niko ne sluša. Bijeda je uništavanje duhvnosti, dobrih tradicija i običaja. Bijeda je uniformisanost mišljenja, oduzimanja grada građanina. Bijeda je urbicid.

Bijeda su iste banke u svim državama, isti restorani s bljutavom hranom, iste navike da se jede s nogu, iste potreba i pažljivo njegovane navike na kič i šund. Bijeda su godinama zatvoreni muzeji. Bijeda je nerazumijevanje različitog, odsustvo empatije, slavljenje ratnih zločinaca. Bijeda su olako stečena bogatstva i dvorci na temeljima namjerno srušenih tuđih domova. Bijeda je vidljiv prezir prema nauci, kulturi, stvaralašvu. Bijeda je manjak ideja i višak opravdanja.

Jednog dana nadam se da nijedno dijete neće biti gladno. Nisam siguran kada ce to biti. Plašim se da će im duše i glave biti jednako prazne.