U Dječijoj igraonici "Ciciban" prvi u gradu su počeli sa primjenom korektivne gimnastike, koju sa mališanima radi doktor fizičke kulture Davorin Okiljević.

ciciban

Do sada su u ovoj igraonici djeca imala redovne fizičke aktivnosti, predviđene programom i radom vrtića, dok će od sada biti vršene fizičke vježbe u grupama, koje će im omogućiti ublažavanje ili otklanjanje eventualnih deformiteta.

"Preko deset godina radim sa djecom predškolskog i školskog uzrasta i svjedok sam velikog broja deformiteta kod navedene populacije. Podaci stručnjaka govore da preko 60 odsto djece tog uzrasta ima neki od deformiteta", istakao je Okiljević.

Nažalost, to je veliki procenat i ozbiljan signal da se pod hitno preduzmu mjere u sprječavanju i otklanjanju tog problema.

davorin okiljevic

Glavni uzroci ovog problema su nedovoljna i neadekvatna fizička aktivnost kod djece.

"Znanjem i stečenim iskustvom pokušavam da pomognem djeci, prije svega, kroz prevenciju, adekvatno doziranim fizičkim vježbanjem. Gorući problem savremenog načina življenja je i gojaznost kod dece i kao direktna posljedica tog problema nastaje dijabetes", dodao je Okiljević.

Ciljevi vjeđbanja korektivne gimnastike:

-Pravilan psiho-fizički razvoj djece,

-Sticanje navika i znanja o pravilnom načinu đivljenja,

-Adekvatno dozirana fizička aktivnost

-Razvoj motorike

-Prevencija i otklanjanje deformiteta

-Sprječavanje gojaznosti kod djece.

okiljevic ciciban