U dječijoj igraonici "Ciciban" danas su svečano uručene diplome "Cambridge" djeci uzrasne dobi od tri do šest godina koja su uspješno savladala predškolski program engleskog jezika.

cicibani

Ove dvije obrazovne ustanove imaju odličnu saradnju osamnaest godina. Rade zajedničke projekte, izlažu zajedno na Međunarodnim sajmovima i festivalima u regionu i šire. Nosioci su mnogih nagrada i priznanja iz oblasti obrazovanja, kulture i ekologije.

Što se tiče ranog učenje engleskog jezika kod predškolaca ovo je najpovoljnije životno razdoblje. U ovom uzrastu djeca brže i lakše usvajaju čisti izgovor, intonaciju, i prisutan je osjećaj sigurnosti, samopouzdanja i spontanosti, što je najbolji osnov za svako dijete.

Dijete razvija interes za druge zemlje, ljude, običaje i kulture.

"U Cicibanu imamo dobru opremu i odlične uslove za rad. Djeci je ovaj prostor dobro poznat tako da su sva djeca sa lakoćom prihvatila učenje engleskog jezika kroz igru", rekla je profesorica Marijana.

Poslije dodjele diploma "Cicibani" su za sebe napravili slanu zakusku i veselu žurku u svom dvorištu.

Rekli su nam da i ove godine idu na Međunarodni dječiji festival pozorišta u Kotor zajedno sa školom slikanja "Cambridge".

Festival se uvijek održava početkom mjeseca jula. Predstaviće se sa likovnom postavkom i muzičko scenskim programom.