Viši privredni sud u Banjaluci potvrdio je presudu Okružnog privrednog suda u Trebinju, čime je prihvatio tužbeni zahtjev grada Trebinja i proglasio ništavim ugovor o zasnivanju kreditne hipoteke nad stadionom „Police“, potpisan između Bobar banke i FK „Leotar“, saznaje TrebinjeLive.info.

stadion-trebinje

Sud u Banjaluci je odbio žalbu Bobar banke koja je tada bila u likvidaciji, čime je potvrdio da nije pravno valjano uknjiženje hipoteke u korist Bobar banke, te naložio Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove da izvrši brisanje upisanog založnog prava.

U presudi Okružnog privrednog suda Trebinje iz marta 2016. godine, navedeno je da je u trenutku zaključenja ugovora Leotar imao pravo korišćenja, ali ne i pravo svojine nad stadionom, koji je upisan kao državna imovina, zbog čega nije ni postojala pravna mogućnost da Fudbalski klub založi ove nepokretnosti prilikom realizacije kredita kod Bobar banke.

Kako je ranije isticano, Bobar banka je na svoju ruku pomogla u davanju kredita FK "Leotar", bez svarnog obezbjeđenja kredita, dok je žalbu podnio likvidacioni upravnik banke, koja je u međuvremenu otišla u stečaj.

Ovim se, tvrde u FK "Leotar", pokazalo i da su propali planovi pojedinaca iz prethodne gradske vlasti da na stadionu "Police" grade stambeno naselje.

Jasno je, kažu u Leotaru, da presuda potvrđuje njihove ranije navode da bivša uprava kluba nije imala namjeru da proda stadion - kako su neki tvrdili i lažno obmanjivali javnost.

Sudski spor oko hipoteke nad stadionom „Leotara“ trajo je duže od  tri godine.

Bobar banka odnedavno je u stečaju.