Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Ahmet Šantić je na press-konferenciji u Sarajevu kazao da "sigurnost izbornog procesa do sada teče u redu".

izbori-2016

Do 11 sati nije raspolagao bilo kakvim sigurnosno interesantnim saznanjima vezano za održavanje lokalnih izbora.

Ipak, Šantić je ukazao na to da veliki broj medija u BiH, putem svojih portala, obavještava javnost o, prije svega, glasanju lidera političkih subjekata, odnosno nekih istaknutih članova u političkim subjektima.

"Smatramo da se ovim, na indirektan način, krši izborna šutnja. Pozivamo ih, prije svega iz moralnih razloga, da to mediji ne rade", kazao je Šantić dodajući da o eventualnim sankcijama ne odlučuje CIK BiH nego Regulatorna agenija za komunikacije.

Stava je da ozbiljni mediji u BiH ne bi trebali da to rade do 19 sati koliko je još preostalo do završetka izborne šutnje.

"To je trend, to smo uočili i to nije dobro, ali prepuštamo i ostalim organima da to imaju u vidu", kazao je Šantić.