Nakon višemjesečnog rada na prikupljanju podataka, TrebinjeLive od danas objavljuje drugi ovogodišnji specijal. Zahvaljujući mr Rajku Tanasijeviću u narednih mjesec dana donosimo vam tekstove na temu "Sela Zagore".

selo zagora

Zagora je područje u istočnoj Hercegovini koje se nalazi na sjeverozapadu grada Trebinja. Pruža se od Begović-Kule na istoku do planine Bjelasnice na zapadu, to jest iznad sela: Lug, Žulja, Kovačina, Mesari, Dobromani i Žakovo.

Ima dinarski pravac pružanja, okružen brdima sa sjeveroistočne i jugozapadne strane. Površina Zagore iznosi 1.975ha, 39a, 89m2 (izvor: SO Trebinje).

U Zagori se nalazi osam sela: Vlasače, Vrpolje, Dolovi, Zagora (Donje Selo), Plana Dola, Janjač, Turica i Vjetri.

Da ne bi bilo zabune navodimo da sela Turica i Vjetri, po katastarskoj karti koja je izrađena za vrijeme austrougarskog perioda, pripadaju katastarskoj opšti­ni Žakovo.

Razlog što su ova dva sela uvrštena u ovo područje je taj što im se škola, groblje i crkva nalaze u susjednom selu Zagora (Donje Selo).

Neki autori su pisali da Zagori pripadaju i druga sela ili zaseoci, kao na primjer: Begović-Kula, Bioci, Bodiroge, Vladušići, Kokići, Lomići, Podstrašivica, Turani, Šarani i dr. Međuti, ova navedena sela ili zaseoci ne pripadaju katastarskoj opštini Zagora.

Zagorska katastarska opština graniči na istoku sa k.o. Bodiroge i k.o. Brda. Na jugu graniči sa k.o. Mesari i k.o. Dobromani. Na zapadu graniči sa k.o. Žakovo. Na sjeveru graniči sa opštinom Ljubinje.