Lijepo i prijatno veče proveli su gledaoci na platou ispred nekadašnjeg ljetnog kina u Starom gradu, jer je nakon više od jedne decenije, trebinjska glumica Marija Đajić izvela monodramu "Hasanaginica", u okviru pratećeg programa 61. "Festivala festivala".

hasanaginica festival.jpg

"Meni je bilo prelijepo pred mojom domaćom, trebinjskom publikom, a zahvaljujem se svima koji su bili moja tehnička podrška, a najviše Darku Kurtoviću", istakla je Đajić.

Monolog Hasanaginice, Đajićeva je govorila kada se spremala da upiše glumu i od tada je u njoj bila želja da se sa ovim likom bavi studiozno, jako i temeljno.

Izabrala je da se bavi Hasanaginicom, adaptirajući u jednu cjelinu epsku pjesmu i monologe iz drama velikih pisaca kao što su Aleksa Šantić, Ljubomir Simović i Milan Ogrizović.

"U prvom dijelu, koji je napisao Ogrizović, Hasanaginica je najnježnija, najviše osjeća ljubav prema Hasan-agi. U drugom dijelu, koji je napisao Simović, Hasanaginica je odlučnija, savremenija, hrabrija i umije da se bori za sebe, ali ona ne voli Hasan-agu. Treći dio koji je napisao Šantić, njih dvoje se vole i ne vole, grde, ali najveći problem je nesporazum između njih zbog drugih ljudi i ogovaranja", priča Đajić.

Marija je tokom svih 35 minuta monodrame držala pažnju publike, bez prevelike patetike, sve sa mjerom osjećaja, emocija, onako kakvo i treba, a publika je sve to osjetila i vidjela, pa je nagrađena dugotrajnim aplauzom.

hasanaginica festival festivala.jpg

Režiju, adaptaciju teksta i kostim potpisuje Marija Đajić, scenski govor Radovan Knežević i Dijana Marojević Diklić, scenski pokret Slaviša Sredanović, grafički dizajn Branko Tmušić, a fotografiju Ranka Đajić Sparavalo.