U Galeriji Kulturnog centra je otvorena izložba "Grafike i crteži" autora Bogdana Radovića, koja je njegova prva samostalna izložba u Trebinju.

Predstavio se sa četrdesetak svojih radova koji su nastali u proteklih desetak godina, od kojih su crteži realizovani u tehnici pero tuš, a grafike u dubokoj štampi.

Dolaskom na izložbu vidljiva je specifičnost, da se Radović drži crteža u svom likovnom izrazu i to narativnog pristupa u crtežu. Tu su jasni obrisi ljudi, pejzaž, što je prepoznatljivo - nešto što je suprotno apstrakciji.

"Uglavnom su to crno-bijeli crteži, skoro su monohromi, malo ima smeđe boje ili hladno plave", istakao je Radović.

Realnost koja je viđena očima Radovića prenesena je na papir bez dodavanja ili uljepšavanja. Na portretima su ljudi koje umjetnik svaki dan sreće, ljudi iz planinskih predjela sa grubim crtama lica.

"Radovi su proživljeni i to su doživljaji iz života koje sam ja već doživo i oni su tako u mojoj svijesti transformisani, prerađeni, izašli tako na grafiku i na papir", govori Radović.

U svom dosadašnjem radu, Radović je prošao kroz nekoliko ciklusa kao što su "Slave", "Linoreza godišnjih doba", "Seoski radovi"...

Viši je asistent na odsjeku grafike na Akademiji likovnih umjetnosti /ALU/ u Trebinju, a imao je više samostalnih izložbi u Novom Sadu, Sokocu, Baru, Herce.Novom, te kolektivnih izložbi.

Izložba je otvorena u narednih 15 dana.