Circumcised Penis plant je iz roda biljaka mesožderki. Nova vrsta biljke zove se Kdor Moha Tep (obrezani penis ) i otkrivena je u Kambodži na Kardamom planini.

biljka penis

Ova biljka je mesožder, što znači da svoje hranljive sastojke uglavnom crpi iz insekata i protozoa (jednoćelijskih organizama).

To čini otvaranjem glave nalik poklopacu na vrhu svog tijela da privuče plijen u zamku, gdje ga svari enzimima kao što su i oni u našim stomacima.

penis biljka

Evo kako biljka izgleda kada podigne kapak, da bi u nju zalutao neki insekt.

bilja penis kambodza

penis

Biljka djeluje veoma vjerodostojno, pa su pojedine žene poželjele da uzmu sjeme ove biljke i posade ga u svojim baštama.