Kad god smo objavili neki članak o Rusiji bio je veoma čitan. Tako smo došli na ideju da objavimo seriju članaka o nama bratskoj Rusiji pod nazivom "RUSIJA - bratska država". Nećemo se baviti istorijom. Samo želimo da vam prezentujemo neke od najznačajnijih spomeničkih kompleksa i vjerskih objekata.

rusija bratska drzava

Bratstvo srpskog i ruskog naroda ogleda se ne samo kroz genetiku, već i kroz tradicionalno prijateljstvo dva naroda, kroz uzajamnu pomoć u teškim istorijskom trenucima, kao i kroz zajedničku pravoslavnu vjeru. A upravo zajednička pravoslavna vjera je najznačajnije vezivno tkivo naših naroda.

Upoznaćemo vas sa najznačajnijim crkvenim objektima u Rusiji, dvorcima, ličnostima, za koje smo sigurni da ih znate, ali želimo da vas podsjetimo na njih detaljnije, kao i da vam ukažemo na srpske tragove vezane za te objekte i ljude. Naravno, nećemo uspjeti da vam predstavimo sve veze dva napoda i crkve, ali ćemo pokušati da prikažemo najznačajnije.

Nadamo se da će i ovaj autorski serijal portala TrebinjeLive.info, koji su pripremili naši saradnici iz Trebinja i Beograda, kao i raniji serijali o istoriji Trebinja, religiji u Trebinju, mogućnostima razvoja turizma u našem gradu, naići na lijep prijem kod čitalaca.

Serijal će činiti 16 nastavaka.