Omladinski savjet Republike Srpske i Omladinski savjet Trebinje, u saradnji sa Univerzitetskim preduzetničkim centrom Banja Luka, te uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta, a u sklopu projekta „Razvoj omladinskog preduzetništva“, organizuje "PREDUZETNIČKI KAMP TREBINjE 2015", koji će se održati od 27. do 29. marta 2015. godine u Trebinju.

preduzetnicki kamp trebinje

Preduzetnički kamp ima za cilj razvijanje kompetencija za pokretanje preduzeća i razradu poslovne ideje.

Po završetku obuke učesnici će biti osposobljeni za poslovno planiranje, odnosno da samostalno razrade i analiziraju poslovnu ideju, procjene potencijal poslovne ideje, uspješno prezentuju poslovnu ideju i isplaniraju realizaciju poslovne ideje korak po korak.

Pored toga učesnici će biti upoznati sa glavnim elementima planiranja i upravljanja poslovanjem preduzeća (marketingom, finansijama i operativnim upravljanjem).

Obuka je osmišljena kao trodnevni rad na razradi konkretne poslovne ideje u timovima.

Zainteresovani za učešće na ovom kampu trebaju popuniti obrazac i poslati najkasnije do 25. marta 2015. godine na elektronsku adresu: edukacija.osrs@gmail.com.

Poziv je otvpren za sve zainteresovane iz sljedećih gradova/opština: Trebinje, Bileća, Ljubinje, Berkovići, Rudo, Foča, Gacko, Nevesinje, Kalinovik, Novo Goražde, Istočni Mostar, Čajniče, Višegrad i Rogatica.

Troškovi smještaja, ishrane i putnih troškova su pokriveni.
Za sve dodatne informacije i pojašnjenja na raspplaganju Vam stoji kontakt osoba: Dragana Gajić,

koprdinatorica, telefon: 065/543-341 i mejl adresa: dragana_gajic@hotmail.com.