Agencija za rad i zapošljavanje BiH saopštila je da je stopa nezaposlenosti mladih u prošloj godini iznosila 38,8 odsto, a u ovoj iznosi 33,8 odsto.

Iz Agencije navode da su netačni podaci objavljeni sa sajtu britanskog časopisa "Ekonomist", koji navodi da je stopa nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godine u BiH prošle godine iznosila 46,7 odsto.

Na sajtu britanskog časopisa navedeno je da je na prvom mjestu po nezaposlenosti mladih Južnoafrička Republika sa stopom od 52,9, dok je na drugom mjestu BiH.

"Radi informisanja javnosti o tačnim podacima sa tržišta rada u BiH, dužni smo reagovati na danas objavljene netačne podatke o stopi nezaposlenosti mladih u BiH. Podaci su preneseni sa veb portala ( World in Figures The Economist ), a kao izvor podataka navedena je Međunarodna organizacija rada (ILO)", navodi se u saopštenju.

Iz Agencije ističu da je trenutna stopa nezaposlenosti mladih u BiH i dalje visoka, te da je potrebno kontinuirano raditi na njenom smanjenju i uvođenju mladih ljudi u tržište rada.

U ovoj agenciji kažu da je podatak o stopi nezaposlenosti mladih od 15-24 godine starosti sastavni dio Ankete o radnoj snazi koju provodi Agencija za statistiku BiH i predstavlja jedini međunarodno uporedivi zbir podataka sa tržišta rada u zemlji.

"Kao takav taj se podatak dostavlja i Međunarodnoj organizaciji rada, te drugim međunarodnim institucijama poput Evrostata. Stopa nezaposlenosti se računa kao odnos broja nezaposlenih i ukupne radne snage pomnoženo sa 100", pojašnjavaju iz Agencije.

U saopštenju se naglašava da se svi podaci koje objavljuje Agencija mogu provjeriti i putem ILO-a i apsolutno su identični, te dodaje da podaci u navedenom tekstu nisu tačni, ne samo za BiH, već i za druge zemlje.

"To se može provjeriti putem veb stranice ILO-a. Takođe, ankete o radnoj snazi su dostupne i na veb stranici Agencije za statistiku BiH", ističu iz Agencije.