Uprava grada Trebinja nedovoljno se zalaže za rješavanje problema ratnih vojnih invalida, smatra Vaso Kolak, predsjednik Odbora ratnih vojnih invalida Gradske boračke organizacije Trebinje.

invaliditet

Izražavajući nezadovoljstvo odnosom Gradske uprave, Kolak je naveo da je napravio spisak djece ratnih vojnih invalida bez posla, te da ga je dao Gradskoj upravi, ali da još, kako kaže, nema povratnu informaciju da je neko sa toga spiska zaposlen.

Sa druge strane, predstavnici Gradske uprave tvrde da, po izdvojenom novcu, obezbijeđenim pravima i drugim vidovima podrške licima sa invaliditetom i njihovim udruženjima grad Trebinje prednjači među lokalnim zajednicama Republike Srpske.

Na prijemu u Gradskoj upravi za predstavnike sedam udruženja lica sa invaliditetom, koji je danas priređen povodom 3. decembra, Međunarodnog dana lica sa invaliditetom, zamjenik gradonačelnika Trebinja Neđo Ćebedžija rekao je da grad Trebinje, između ostalog, pomaže i kroz izdvajanja budžetskih sredstava za funkcionisanje i aktivnosti udruženja invalida.

Podrškom i razumijevanjem Gradske uprave zadovoljni su i u Savezu invalida rada grada Trebinja, kao i predstavnici Udruženja paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida.