Među brojnim izložbama u Herceg-Novom ovog proljeća nijedna kao izložba „Umjetnička škola Herceg-Novi 1947-1966“, koju čine radovi profesora i učenika ove škole, koje više nema, nije izazvala toliku pažnju kritičara i posjetilaca.

izlozba umjetnicka skola herceg novi 1947 1966

Djela Đorđa Pravilovića, Luke Tomanovića, Borisa Veriga, Vuka Vučkovića, Luke Berberovića, Ljubomira Brajovića, Antona Peana, Voja Tatara, Gojka Dondića, Mihaila Mila Pavlovića, Đoka Stankovića, Mihaila Anđelka Arnautovića, Borisa Boća Vujovića, Sabahete Beke Masličić, Batrića Baća Mitrović, iz fundusa Instituta Igalo, su još jednom potvrdila kroz predstavljene radove istorijsko mjesto ove škole koju je 1947. godine pokrenuo poznati slikar Petar Lubara.

Pripremajući i otvarajući ovu izložbu skluptor–istoričar umjetnosti Bogdan Musović je poručio da je duh ove institucije ostao u našoj kulturi za sva vremena.

Škole nema, ali njen duh i velika djela profesora i njenih učenika traju. Djelo ove institucije o kojoj sada pričaju bajke je veliko. Krenulo je sve sa Cetinja, a poslije dvije godine prešlo u Herceg-Novi. Na Cetinju je dobila vremenom istorijski značaj, a u Herceg-Novom joj je dodata ona mediteranska duša koju umjetnik nosi sa sobom, kazao je Musović i dodao da je umjetnička škola u gradu pod Orjenom bila prvo slovo u osvajanju i usvajanju likovnog pisma.

On istakao i da je, odmah nakon otvaranja, plejada novih umjetnika zamijenila velikane. U Herceg-Novi su stigli Luka Tomanović, Veliša Leković, Luka Berberović, a očekuje se dolazak, između ostalih, Voja Stanića, Borisa Veriga, Darka Đurišića.

Umjetnička škola u ovome vremenu nije doživjela značajnije kolektivno izlaganje i kompletniji nastup na crnogorskoj likovnoj sceni, već se u velikoj mjeri pozicionirala preko značajnih imena, prije svega, pomenutih učenika i naravno profesora, obilježavajući vrijeme i kulturu malog naroda u mnogolikim umjetničkim kretanjima u likovnoj praksi savremenog svijeta.

„Na ovoj izložbi u Igalu nužno je apostrofirati djelatnost SPA galerije Instituta Igalo, koja je prepoznala, između ostalih, duh i dah Umjetničke škole u gostima-izlagačima, čija sjećanja, energija i poetika damara u svekolikom stvaralačkom biću onih kojima je Umjetnička škola i Herceg-Novi ubilježena kao trajna adresa, boja, oblik, misao i blagorodno čuvstvo“, kazao je na otvaranju Bogdan Musović.