Lider SDS-a Mladen Bosić rekao je danas u Trebinju da se ova politička partija zalaže za preraspodjelu ukupnih sredstava kojima društvo raspolaže, a u korist lokalnog nivoa vlasti.

Mladen Bosic

On je istakao da lokalne zajednice, radi rješavanja stvarnih životnih problema građana, moraju imati mnogo više sredstava na raspolaganju.

"Predložićemo zakon po kojem će ona područja gdje se eksploatiše šuma imati veći procenat od te eksploatacije, a da opštine gdje se koristi hidropotencijal i ugalj za termoenergiju imaju mnogo više koristi od tih resursa“, rekao je Bosić nakon sastanka sa predstavnicima lokalne vlasti u Trebinju.

Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević istakao je da na području Hercegovine treba primijeniti evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, kojom se definiše da se finansijski efekat korišćenja resursa na području jedne lokalne zajednice ili regije koristi, prije svega, za privredni razvoj i potrebe stanovnika tog područja.