Da je kojim slučajem u novije vrijeme živio Marko Kraljević, narodna epska pjesma bi glasila ovako: "Uze Marko ralo i golf dvojku, te on pobi Turke janjičare".

ore sa golfom dvojkom

Proljećna sjetva je završena, a u toku poljoprivrednih radova svako se snalazio kako zna i umije!

Boljestojeći na njive su potjerali traktore i svu moguću mehanizaciju, neki možda i volove, a ovaj je ratar upregao svoga vjernog golfa dvojku!

Sve ovo događa se na brdovitom Balkanu, negdje u BiH, i samo je dokaz da nam svima sa ovih prostora mašte i snalažljivosti nikada nije nedostajalo.
Ostaje samo pitanje da li mu je država odobrila jefitnije dizel gorivo za golf, kao što se to uobičajeno radi za traktore, kao olakšica poljoprivrednicima u toku sjetve.