Grad Trebinje će se u ovoj godini kreditno zadužiti ukoliko ne bude prodata zgrada đačkog doma ili neke druge nekretnine, jer se mora pokriti budžetski deficit od oko 2,5 miliona KM, rekao je gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević.

prijem povodom dana republike

Vučurević je na prijemu povodom Dana i krsne slave Republike Srpske poručio da, i pored ovih otežavajućih okolnosti, Trebinje ima potencijala da napravi određeni iskorak i da su u toku pregovori sa nekoliko renomiranih proizvođača iz zapadne Evrope u vezi sa otvaranjem proizvodnih programa u ovoj lokalnoj zajednici.

Napominjući da je formirao Savjet koji se bavi položajem Trebinja i Hercegovine u elektroprivrednom sistemu Republike Srpske, Vučurević je rekao da je zaključeno da se mora raditi na povećanju izdvajanja naknade za potopljeno zemljište, koja trenutno u Srpskoj iznosi 0,5 feninga, te na regulisanju odnosa za korištenje voda Hidroelektrana na Trebišnjici /HET/.

Vučurević kaže da je o ovim pitanjima razgovarao sa direktorom Elektroprivrede Republike Srpske Branislavom Milekić, koja je obećala otvorenu saradnju.

Mišo Aćimović, jedan od najuspješnijih privrednika sa područja Trebinja koji se bavi građevinarstvom, rekao je da svi moraju da stave u službu razvoja grada i stvaranja povoljnog privrednog ambijenta. SRNA