narodna skupstina rs.jpg

Redovna sjednica Narodne skupštine RS prekinuta je nakon što je Nebojša Vukanović, predsjednik liste Za pravdu i red i narodni poslanik, isključen sa sjednice.

Naime, Vukanović je tokom Aktuelnog časa, za jedan posao koji je sklopilo Ministarstvo privrede i preduzetništva sa jednom poznatom banjalučkom softverskom kompanijom, rekao da je mafijaški.

Anja Ljubojević, predsjedavajuća parlamenta, od Vukanovića je tražila da ne koristi takve termine izrekavši mu opomenu, a nakon što je on to ponovio, naredila mu je da napusti salu izričući mu mjeru udaljenja s tačke.

Nakon što je Vukanović izašao iz dvorane, zasjedanje je nastavljeno, na kojem će se, između ostalog, raspravljati o budžetu, Ekonomskoj politici, zaduženjima i zakonu o imunitetu.