Nikola kalabic.jpg

Viši sud u Valjevu, sudija dr Dragan Obradović, donio je odluku o rehabilitaciji četničkog komandanta Nikole Kalabića.

Rješenje o rehabilitaciji donijeto je 5. jula, na 54 kucane strane. Tokom desetogodišnjeg postupka, Viši sud u Valjevu saslušao je više svjedoka i ostvario uvid u niz dokumenata pribavljenih iz ovdašnjih istorijskih arhiva i vojnih institucija.

Zahtjev za rehabilitaciju podnijela je prije deset godina Valjevka Vesna Dragojlović, Kalabićeva unuka. Prvo rješenje o rehabilitaciji Nikole Kalabića isti sudija je donio krajem aprila 2017. godine. Ali, ovo rješenje je, poslije žalbe protivnika predlagača, ukinuto početkom maja 2018. godine. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak.

Zastupnik Republike Srbije, Viši javni tužilac u Valjevu će izjaviti žalbu i na posljednju odluku Višeg suda o rehabilitaciji četničkog vojvode Nikole Kalabića, potvrđeno je za N1 u Višem tužilaštvu u Valjevu.