Ljekar.jpg

U Institutu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji je nedavno dobio sigurnu-specijalizovanu obdukcionu salu, počele su da se rade obdukcije osoba koje su bile zaražene virusom korona.

Očekuje se da će rad u ovakvim uslovima, za postmortalnu dijagnostiku, dati odgovor na brojna pitanja koja su mučila ljekare tokom epidemije - kako je virus uticao na pojedine organe, ali i cijeli organizam, da li je neko umro od kovida ili sa kovidom?

U Institutu objašnjavaju da se ne rade ciljane obdukcije preminulih od Kovida-19, već se svako tijelo koje je upućeno na obdukciju testira i tako utvrđuje da je preminuli bio pozitivan na virus korona.

Ipak, to je velika promjena u odnosu na dosadašnju praksu.

Naime, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) na početku pandemije, kada se malo znalo o virusu korona (SARS-CoV-2), preporučila je da se ne rade obdukcije preminulih.

Većina zemalja u svijetu poštovala je tu preporuku, uključujući i Srbiju. Međutim, nikada nije postojala izričita zabrana, te su zemlje poput Kine, Španije, Njemačke ipak radile obdukcije kako bi dale odgovor na neka od pitanja koja je ova pandemija postavila.

Njemački ljekari uradili su na početku pandemije obdukcije kod 80 preminulih od Kovida-19 i iznijeli prve dokaze kako virus utiče na pluća, ali i druge organe.

Specijalista sudske medicine doc. dr Milenko Bogdanović kaže za "Euronews Srbija" da ne postoji nijedna metoda u medicini koja može preciznije da utvrdi uzrok smrti i objasni povezanost između uzročnika, odnosno infekcije virusom i smrti.

"Razlika u našem radu, u odnosu na kolege iz Njemačke, je što osobe zaražene virusom korona koje mi obdukujemo najčešće nisu liječene od Kovida, nisu ležale u Kovid bolnici već je smrt nastupila u vanbolničkim uslovima npr. slučajevi samoubistva, ubistva, saobraćajne nesreće, ali i smrti nejasnog uzroka bez znakova traume, a u svim navedenim situacijama obdukcije se rade po nalogu suda. Kada se takvi slučajevi analiziraju daju dragocjene informacije i sliku o tome do kakve promjene virus izaziva na različitim organima, jer u ovakvim situacijama tok bolesti najčešće nije modifikovan primenom terapije", kaže Bogdanović.

Do sada jedna ciljana obdukcija

Do sada su, međutim, imali samo jednu ciljanu obdukciju kovid pacijenta koji je preminuo u Kovid bolnici u Batajnici. U pitanju je bio relativno mlad čovjek, bolest se kod njega brzo razvijala, a ljekarima je bilo neobično zato što je brzo umro.

Zbog toga su tijelo poslali na obdukciju da se utvrdi neposredni uzrok smrti.

"Takve obdukcije su opravdane. Posebno kada su mlađe osobe u pitanju. Obdukcijom moramo da utvrdimo da li je ta osoba imala neka lična svojstva, što je nju predisponiralo za lošiji ishod, da li je osoba umrla od nekog drugog od prirodnih uzroka koji nema veze sa kovidom, kao što je npr. ruptura aneurizmatski izmenjene aorte i posljedično iskrvarenje. To su stanja koja su životno ugrožavajuća, a koja ne moraju imati veze sa infekcijom korona virusom. Dakle, obdukcija tome i služi – da precizno utvrdi uzrok smrti ", rekao je on.

Kod svih preminulih za koje je u Institutu zaključeno da su umrli od Kovida bile su upadljive promjene na plućima - zapaljenje pluća, ARDS, a kod određenog broja bilo je vidljivo stvaranje tromba (krvnog ugruška) u krvnim sudovima koje bi se moglo dovesti u vezu sa Kovidom-19.

"Kod određenog broja umrlih dokazano je prisistvo miokarditisa – zapaljenja srčanog mišića. U takvim situacijama teško je pouzdano dokazati šta je uzročnik miokarditisa, ali u istraživanjima koja sprovodimo, to je jedan od ciljeva. Sa druge strane, kod određenog broja umrlih smrt je nastupila usled infarkta miokarda, a da to nije bilo nužno u vezi sa infekcijom korona virusom. Sada pokušavamo da shvatimo kakve su to mikropromjene na različitim organima kod osoba koje su imale korona virus", naveo je on.

Sagovornik za "Euronews Srbija" još kaže da je potrebno uraditi još obdukcija, kako bi iz istraživanja kojima se bave proistekli validni zaključci.

"Kod nas je šarenolika ispitivana populacija. U istraživanju sprovedenom u Njemačkoj, gde je obdukovano 80 preminulih, za sve slučajeve zajedničko je to što što su svi bili liječeni, kod svih je zaživotno dokazano oboljevanje od Kovida. Naš uzorak je još uvijek nedovoljan da bismo mogli da donesemo ispravan zaključak", naveo je on.

Savremena obdukciona sala

Za specijaliste sudske medicine i patologije je izuzetno važno da obdukcije rade u sigurnim uslovima, posebno kada su u pitanju preminuli od korone, ali i drugih infektivnih bolesti kao što su HIV, tuberkuloza, hepatitisi.

Obdukciona sala koja je nedavno otvorena ima poseban sistem ventilacije, gdje se kontroliše kretanje vazduha, ravnomjerno mijenja.

Negativan pritisak, koji postoji u obdukcionoj sali, onemogućava neprečišćenom vazduhu da izađe iz prostorije, a samim tim sprečava se širenje infektivnog agensa. Izbacivanje vazduha iz prostorije obavlja se kroz specijalni sistem ventilacije gdje se prolaskom kroz "hepa filter" sprečava da infektivni agens dospije u spoljašnju srednu.

Novoopremljena sala ima specijalni obdukcioni sto sa nishodnom ventilacijom koji dodatno podiže nivo bezbjednosti.

"Sala ima uređaj koji prečišćava vazduh. Vazduh koji se izvlači iz sale ne kontaminira spoljašnju sredinu. Na taj način se minimizira sve infektivno što se može naći u vazduhu. Od početka epidemije na svim obdukcijama se nosi lična zaštitna oprema, bez obzira da li se radi standardna obdukcija ili kada radimo obdukciju osoba oboljele od Kovida", zaključio je on Bogdanović.