Mapa balkan slovenci.jpg

Tajni dokument za konačno rješenje granica na Balkanu, takozvani slovenački "non-pejper", čiji su detalji jutros objavljeni, zamišljen je kao promjena teritorija po već postojećim granicama.

One su ili zvanične ili postoje u zvaničnim dokumentima (poput Briselskog sporazuma koji predviđa formiranje ZSO na Kosovu). Cilj dokumenta iza kojeg navodno stoji Janez Janša je stvaranje tri velike države “Velike Srbije”, “Velike Albanije” i kako se navodi, “rješavanje hrvatskog nacionalnog pitanja”. Istovremeno, Bosna i Hercegovina bi bila svedena na polovinu svoje sadašnje teritorije.

“Velika Srbija”

Republika Srbija bila bi sastavljena od svoje sadašnje teritorije, bez Kosova, ali sa cijelom Republikom Srpskom u svojim dejtonskim granicama. To znači da bi se, prema “non pejperu” granice Srbije pružale sve do Banjaluke i Trebinja, a da bi najzapadnija tačka bila obala rijeke Une. Teritorija Zajednice srpskih opština na Kosovu, po ovom planu, formalno ne bi pripadala Srbiji, ali bi imala veliku autonomiju i veoma tijesne veze sa Srbijom.

“Velika Albanija”

Albanija i Kosovo, sa svojim sadašnjim teritorijama, ujedinile bi se i činile bi jednu državu – Albaniju, koja bi se prostirala sve do južnog dijela Kosovske Mitrovice. Dijelovi Kosova u kojima žive Srbi – ZSO – imala bi autonomiju poput Južnog Tirola.

To znači da bi formalno pripadali Albaniji, ali bi u političkom, kulturnom i svakom drugom smislu daleko više bili okrenuti Srbiji.

“Non-pejper”, onako kako zvanično stoji u njemu, ne predviđa širenje Albanije na teritoriju Sjeverne Makedonije gdje žive Albanci i opštinu Preševo u Srbiji, koja je takođe većinski nastanjena albanskim življem.

Kantoni sa većinsko hrvatskim stanovništvom u BiH, pretežno u Zapadnoj Hercegovini, činili bi posebnu cjelinu, a za njihovu dalju sudbinu predložene su dvije opcije. Prva predviđa potpuno pripajanje ovih kantona Hrvatskoj, a drugo formalni ostanak u BiH uz potpunu autonomiju i okretanje Hrvatskoj (status Južnog Tirola, koji je predviđen i za srpske opštine na Kosovu).

Bosna i Hercegovina

Kako je navedeno u “non-pejperu”, Bosnu i Hercegovinu bi “činili kantoni sa pretežno bošnjačkim stanovništvom koji bi preuzeli potpunu odgovornost za svoju državu”. To znači da bi se teritorija BiH praktično prepolovila u odnosu na sadašnje granice. Navodi se da bi potom stanovništvo ove države na referendumu odlučilo o budućnosti u EU ili van EU, uz okretanje Turskoj. U dokumentu se kaže da je “bošnjačko stanovništvo i dalje dominantno za EU, ali zbog haosa koji vlada u BiH, sve je veći uticaj Turske i radikalnog islama, piše Blic.