IMG_20210216_49548.jpg

Ove godine Obrazovni centar “Cerovac“ se može pohvaliti odličnim rezultatitma na međunarodno priznatim ispitima.

U prvom semestru ove školske godine i pored teškoća nastalih kao posljedica pandemije virusa Korona, učenici "Cerovca" vođeni stručnim i posvećenim profesorima ostvarili su odlične rezultate na međunarodno priznatim ispitima, sa 100% prolaznošću i visokim ocjenama.

Na međunarodno priznatom PET Kembridž ispitu (B1 nivo) iz engleskog jezika osam učenika je položilo ispit, a tri učenika su dobila ocjenu A.

Prema evropskoj jezičkoj mapi znanje stranog jezika na B1 nivou znači da ste sposobni da komunicirate na tom jeziku u svakodnevnim situacijama i da imate dobru osnovu za dalje usavršavanje tog stranog jezika.

FCE Kembridž ispit (B2 nivo) položilo je pet učenika, a dva učenika su dobila ocjenu A.

Međunarodno priznati Gete ispit iz njemačkog jezika na B2 nivou položila su dva učenika.
B2 nivo poznavanja stranog jezika prema Evropskoj jezičkoj mapi znači da ste sposbni da radite ili studirate na tom jeziku.

Kembridž CAE ispit (C1 nivo) iz engleskog jezika položilo je pet učenika od kojih je jedan učenik dobio ocjenu A.

Gete ispit iz njemačkog jezika na C1 nivou položio je jedan učenik.

IMG_20210216_49676.jpg

C1 nivo poznavanja stranog jezika prema evropskoj jezičkoj mapi znači da zadovoljavate sve standarde poznavanja stranog jezika koji se očekuju od profesionalaca iz određene oblasti, što znači da u porfesionalnom i akademskom okruženju možete komunicirati bez problema.