Sa vrha brda Vlaštica poslata je poruka narodu Crne Gore - "Nema granice, Trebinje ne da svetinje".

Vlastica.jpg

Vlaštica je dominantna kota kod Trebinja, na putu ka Dubrovniku, koja je u cjelosti minirana tokom proteklog rata.

Ipak, nosioci ovog transparenta bezbjedno su se popeli i sišli sa Vlaštice.