Odbornici Skupštine grada Trebinja usvojili su danas budžet grada Trebinja u iznosu od 27.887.000 KM, koji je u odnosu na njegov nacrt veći za 257.000 KM.

odbornici skupstina.jpg

Prihodi čine 23.968.098 KM (poreski 10.862.000 KM, a neporeski 13.106.098 KM), transferi 619.872 KM, primici za nefinansijsku imovinu 2.738.000 KM, primici od finansijske imovine 17.000 i ostali primici 544.030 KM.

Na tekuće rashode biće utrošeno 20.837.050 KM, na izdatke za nefinansijsku imovinu biće potrošeno 5.154.920 KM, dok će na izdatke za otplatu dugova biti potrošeno 1.291.000.

Planiran je budžetski suficit od 1.274.000 KM, dok je za kapitalne investicije predviđeno 5.454.000.

Odbornik PDP-a Saša Borjan istakao je da je budžet za 2019. potrošački, da nema naznaka za nove investicije i investitore u realni sektor, zbog čega će ovakav budžet samo doprinijeti da još više Trebinjaca počne da radi u susjednom Dubrovniku.

On je istakao da su u budžetu za 2019. povećani rashodi za lična primanja za 117.000 KM, a za smještaj i putovanja za 30.000 KM.

On je upitao šta se podrazumijeva pod stavkom "grant za medije" koji čini 40.000 KM, koji je ove godine po prvi put predviđen u budžetu grada.

Tražio je i da se pojasni da li će prelazak sada bivšeg gradonačelnika Luke Petrovića na funkciju vršioca dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske koštati građane Trebinja 50.000 KM, s obzirom na to da su za vanredne izbore u budžetu planirana ova sredstva.

"Umjesto toga, ova sredstva su mogla da budu utrošena za nabavku novog vozila za Službu hitne medicinske pomoći", naveo je Borjan.

Prema njegovim riječima, Bolnice i Doma zdravlja nema u planu kapitalnih investicija za 2019, čime je pokazano koliko su ove dvije ustanove bitne za grad.

Borjan je napomenuo da mu nije jasno zbog čega se iz gradskog budžeta finansiraju stipendije studentima privatnih fakulteta, s obzirom da je više nego jasno da "kada su već upisali te fakultete imaju dovoljno novca da studiranje i finansiraju".

Upozorio je da je na osnovu budžeta jasno da će se u 2019. izmišljati nova radna mjesta kako bi se zaposlili kadrovi SNSD-a i koalicije.

"Javne ustanove su značajno povećale rashode za bruto plate, to je znak da će biti novih nepotrebnih zapošljavanja", istakao je Borjan.

Kroz amandmane predložio je da se kupe novo sanitetsko vozilo za hitnu pomoć, novo vozilo za prevoz bubrežnih bolesnika i da se nabave nove uniforme za radnike hitne pomoći. Većina ove amandmane nije prihvatila.

Odbornik SNSD-a Gordan Mišeljić, komentarišući Borjanovo izlaganje, upitao je da li je bila transparentna kupovina novog audija A6 za potrebe bivšeg gradonačelnika Slavka Vučurevića.

Govoreći o Borjanovim tvrdnjama, odbornik SNSD-a Vaso Mijanović, istakao je da Trebinje izdvaja najveći grant za lokalno zdravstvo, te da će po prvi put poslije 12 godina Dom zdravlja imati pozitivno poslovanje od oko 100.000 KM.

"Razmišljamo o povećanju plata i kupovini nove opreme", rekao je Mijanović, koji je i direktor ove ustanove.

On je naveo da očekuje da u narednoj godini dođe do kupovine novog sanitetskog vozila i posebnog vozila za pacijente na dijalizi.

Mijanović je naveo da je prethodna vlast u Domu zdravlja napravila dug od oko 1.400.000 KM.

Načelnik Odjeljenja za finansije Siniša Tarana istakao je da je u odnosu na 2016, broj radnika za koje se odnose rashodi za lična primanja a koje snosi budžet grada, manji za njih 90 i da sada rade 444 radnika, dok je povećanje troškova ličnih primanja u narednoj u odnosu na tekuću godinu došlo zbog zapošljavanja pripravnika.

Zamjenik gradonačelnika Mirko Ćurić istakao je da prisustvo samo jednog opozicionog odbornika govori koliko je ta ista opozicija ozbiljna kada njeni predstavnici nisu u stanju da se pojave na skupštini ni kada se donosi jedna od najvažnijih odluka - budžet.

"Vi dok ste bili na vlasti ste samo naručivali, tako i sanitetsko vozilo i zubnu stolicu, ali niste proveli nikakve procedure, pa smo mi 2017. kupili novo vozilo, a zubnu stolicu vratili jer su nam prijetili tužbom", rekao je Ćurić.