Na konferenciji "Investiraj u Trebinje 2017", u okviru prve panel diskusije "Infrastruktura i investicije", predstavljena je slika grada iz ugla saobraćaja, prostornog planiranja, energetske i telekomunikacione infrastrukture te komunalnog poslovanja grada.

infrastruktura i investicije investintrebinje

Panelista na tu temu bio je Marko Rikalo, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Trebinja, koji je u svom govoru dočarao stvarno stanje na pomenute teme i istakao da investitori mogu da računaju na kvalitetnu saobraćajnu povezanost - zbog blizine Jadranske magistrale i buduće trase Jadansko-jonskog autoputa, panevropskog željezničkog, međunarodnih luka i prometnih aerodroma.

„Što praktično znači, da vi izjutra možete u Trebinju dogovoriti poslove – a isti dan večerati u Parizu ili Stokholmu“, kazao je Rikalo.

Predstavljanju svih bitnih stavki u vezi sa prvim panelom, doprinijeli su i docent Vladimir Parežanin, Miljana Vujačić i Vedran Furtula koji su govorili o planiranim investicijama, koje se mogu očekivati u narednom periodu, a neke od njih su poslovna zona Volujac, Grad Sunca i aerodrom Zubci.

Uz kvalitetnu infrastrukturu, na značajnom dijelu urbanog prostora kompletirana je i prostorno-planska dokumentacija – na osnovu koje je u Trebinju danas moguća gradnja 450 hiljada kvadratnih metara stambenog i blizu 380 hiljada metara kvadratnih prostora za uslužne ili proizvodno-prerađivačke djelatnosti.

„U novim ekonomskim zonama, na kojima se temelje vizije urbanog razvoj grada - Trebinje nudi investitorima oko 887 hektara gradskog zemljišta namijenjenog stambeno-poslovnoj gradnji, razvoju uslužnih i proizvodno-prerađivačkih kapaciteta, turističkih i sportsko – rekreativnih sadržaja“, kazao je panelista Miljana Vujičić.

Trebinje investitorima nudi osmišljena ili već gotova idejna rješenja novih i veoma atraktivnih urbanih kompleksa - „Grad na Crvini“ i „Grad golfa“, kazao je panelista Vladimir Parežanin.

„Jasno je da Trebinje, poput Rima, želi da bude i već postaje 'grad gradova'“, rekao je Parežanin.

On je podsjetio i na kapitalni projekat, koji je već u fazi realizacije – Grad Sunca“.

„Izgradnja Istočne i Zapadne gradske obilaznice najvažniji projekti saobraćajne infrastrukture, kojim bi Trebinje riješilo dugogodišnji problem teretnog tranzita kroz uže gradsko jezgro, a istovremeno – i pitanje saobraćajnog uvezivanja gradskog područja sa planiranim ekonomskim zonama“, ističe panelista Vedran Furtula.

Dodaje da bi izgradnja Aerodroma Zupci omogućila snažniji zamah turističko orjentisanim privrednim grana, te poljoprivrednoj proizvodnji - transportnim mogućnostima za izvoz na strana tržišta.

Učesnicima konferencije predstavljen je i projekat Zatvorenog plivačkog kompleksa na Abazovini, ali prvi put i trebinjska razmišljanja o korištenju hidrološkog potencijala krasa - za fabrike pitke vode.

Nakon prvog panela posvećenog infrastrukturi i investicijama, učesnici će biti upoznati sa privredom i poljoprivredom trebinjske regije u okviru dugog panela Investicione konferencije.