Grad Trebinje neće dati saglasnost za davanje koncesije na obradivo zemljište preduzeću "Agrofin", poručio je danas gradonačelnik Slavko Vučurević.

slavko vucurevic

Vučurević, koji je i kandidat Saveza za promjene za gradonačelnika, kaže da je gradska uprava ovih dana od Pravobranilaštva Republike Srpske, sjedište zamjenika u Trebinju, zaprimila ugovor o koncesiji koji Vlada Srpske treba da potpiše sa preduzećem "Agrofin", koje je u posjedu većeg dijela zasada vinove loze i koje po ovom prijedlogu treba da uđe u posjed većeg dijela obradivih površina na području grada.

"Komisija za koncesije, odnosno nadležno ministarstvo nas uopšte nije konstatovalo. Oni su sve dogovorili bez saglasnosti Grada, a kada su vidjeli da bez nas ne može da prođe koncesija, poslali su nam ugovor da vidimo o čemu je riječ i da klimnemo glavom", rekao je Vučurević na konferenciji za novinare Saveza za promjene.

On je istakao da "neće klimati glavom" i da je njegova dužnost da čuva imovinu građana, jer je dobio mandat od njih.

"Ovdje je riječ o pokušaju da kompletno trebinjsko vinogorje, koje je sada pod zasadima vinove loze, i ono koje nije, dođe u posjed posredstvom koncesije šest ili sedam ljudi", rekao je Vučurević.

On ističe da, prema Zakonu o koncesijama gradskog zemljišta, mora se imati saglasnost gradske uprave da bi se procedura sprovela sa tačno naznačenim parcelama i namjenom površina.

"Sve ovo što su dogovorili je suprotno zakonskim propisima i Strategijom razvoja grada Trebinja, posebno u onom dijelu koji se odnosi na poljoprivredu i razvoj poljoprivrede", kaže Vučurević.

On napominje da je Gradu sugerisano da će mu ostati "neke neidentifikovane površine, kao i dijelovi poljoprivrednog obradivog zemljišta na ljubomirskom i zubačkom polju".

"Ne smijemo dati da Trebinje ide u ruke grupe ljudi. Kompletnu koncesiju za vodne resurse grada dobio je jedan čovjek. Po ugovoru koji je potpisan, navodi se da koncesionar neće promijeniti vlasničku strukturu u procentu većem od 50 odsto ili bez prethodno pribavljene saglasnosti Komisije za koncesije", kaže Vučurević.

On ističe da to znači da mogu bez ičije saglasnosti, Grada i Vlade, da prodaju do 50 odsto posjeda. "Građani Trebinja u tom slučaju narednih 35 godina ne bi imali pravo da utiču šta će se raditi na dvije trećine obradivog zemljišta", rekao je Vučurević.

Na konferenciji za novinare govorio je i predsjednik Gradskog odbora SDS-a Vidomir Begenišić.