Škola stranih jezika „Cerovac“ upisuje nove polaznike na OPŠTE I SPECIJALISTIČKE KURSEVE engleskog, italijanskog, njemačkog, ruskog, francuskog i španskog jezika.

Studenti

Grupe su male, svakom polazniku je posvećena posebna pažnja, cijene su pristupačne sa mogućnošću plaćanja na rate.

Provjera znanja je besplatna, a nabavka udžbenika, konsultacije, polaganje svih ispita, parcijalnih i završnih, organizuje se u školi.

Važno je napomenuti da je škola „Cerovac“ ovlašteni testing centar za Cambridge ispite te da je ovdje moguće pripremati se i polagati svaki od međunarodno priznatih Cambridge ESOL ispita.

Moramo istaći cifru od 1.000 Cambridge diploma koje su stekli učenici ove škole.

U školi „Cerovac“ se takođe možete pripremati i za polaganje međunarodno priznatih ispita iz svih ostalih jezika koji su u ponudi u školskom programu.

Djeca

U toku je i upis za pohađanje programa mentalne aritmetike „SuanPan“, za djecu od 5 do 14 godina, na koji se trenutno upisuje druga generacija polaznika.

Prijave za ovaj program se mogu vršiti samo u ovom oglasnom periodu jer naknadno uključivanje u postojeće grupe nije moguće.

Rezultati postignuti sa prvom generacijom polaznika su fantastični i opravdali su u potpunosti povjerenje koje su školi „Cerovac“ ukazali roditelji prvih polaznika.

Suanpam

Da vas podsjetimo:

Mentalna aritmetika Suanpan je obrazovno-razvojni program za isticanje potencijala svakog djeteta koji se zasniva na radu na računaljci. Izvođenje matematičkih operacija se odvija isključivo korišćenjem misaonog procesa.

Djeca nauče da izvode računske operacije sa složenim brojevima brže od digitrona, i to bez greške!

Djeca koja učestvuju u programu pokazuju jasan napredak koji se ogleda u sljedećem:

bolja pažnja, jača koncentracija i moć usvajanja znanja

bolje slušanje, razumijevanje i opažanje
jača memorija i bolji refleksi

veća sigurnost i samopouzdanje

reativnost i sposobnost rješavanja problema na višem nivou.

Stečene sposobnosti djeca zadržavaju zauvijek, bez potrebe obnavljanja programa.
[embed]

[/embed]

Već tradicionalno, Škola daje posebne popuste za polaznike iz iste porodice, a treće dijete ili treći član uže porodice kurs pohađaju besplatno.

Popust na kurseve stranih jezika je omogućen i svim polaznicima programa mentalne aritmetike SuanPan.

Škola „Cerovac“ ne zaboravlja studente i nezaposlene tako da se, kao i prethodnih školskih godina, i u ovom semestru organizuje nastava stranih jezika po posebno povoljnim cijenama za omladinu i odrasle koji pripadaju ovoj kategoriji.

Iza škole „Cerovac“ stoji 14 godina provjerenog kvaliteta, ugovori o saradnji sa Britanskim savjetom, Goethe institutom, partnerski odnosi sa mnogim obrazovnim institucijama kod nas i u svijetu. Poslujemo u novim, savremeno opremljenim prostorijama u centru grada, kao i u odjeljenjima na periferiji, a koristimo najsavremenija nastavna učila i udžbenike.

Takođe, u toku je upis u DJEČIJI OBRAZOVNI KUTAK škole „Cerovac“ za mališane uzrasta od 3 do 6 godina, koji radi po poznatoj Montesori metodi.

U ovom kutku djeca uče osnove bontona, engleski jezik, prirodu, društvo, matematiku i mnogo korisnih stvari koje će im olakšati snalaženje u društvu malih i velikih.

Kutak

LIKOVNI ATELJE škole „Cerovac“ takođe vrši upis novih članova koji će se pridružiti ovom programu koju već devetu godinu privlači veliki broj najmlađih zaljubljenika u kist i boje.

Atelje

A ako želite da učinite još nešto za vaše mališane, pozivamo vas da posjetite našu ŠKOLU MATEMATIKE ZA OSNOVCE, u Trebinju i Bileći.

U pitanju je veoma interesantan program po kome se radi u poznatoj matematičkoj školi „Arhimedes“ u Beogradu.

U školi „Cerovac“ ćemo vam pomoći da savladate i ŠKOLSKO GRADIVO iz stranih jezika. Naši profesori će svim učenicima koji žele da utvrde školsko gradivo, omogućiti nastavu stranih jezika tempom koji odgovara učeniku i u terminima koji će se usaglasiti sa dječijim obavezama.

Nastava na svim odsjecima počinje 25. januara, nakon što se formiraju grupe.

Prijaviti se možete svakog radnog dana od 8 do 14 i od 17 do 19 časova, na telefon broj: 059 223 502, ili u prostorijama škole u Ulici Vuka Karadžića br. 37b, kompleks „Luč“. E-mail adresa je skola@cerovac.ba.

Budite sigurni da će u našoj školi vaše vrijeme i vaša investicija biti vrednovani na pravi način.

Dobro došli!