Tokom protekle dvije večeri učenici Osnovne škole ’’Vuk Karadžić’’ iz Polica bili su u prilici da posmatraju nebo teleskopom.

posmatranje mjeseca police

Prve večeri posmatranje je upriličeno za učenike IV–3 razreda, čiji je učitelj Aleksandar Vukanović organizovao posmatranje, sa Udruženjem inovatora istočne Hercegovine (UIIH) i njihovog programa ’’Inovacije i nauka u školama’’.

Aktivnim učešćem učenika trebinjskih osnovnih i srednjih škola, cilj je da kroz predavanja i praktikume, a pod rukovodstvom iskusnih mentora; upoznati mladi naraštaj sa razvojem nauke i praktične primjene inovacija kao veoma važnog dijela opšteg razvoja čovječanstva.

Savremeni teleskop sa primjenjenim tehnologijama je uzet kao primjer stalnih inovacija kroz istoriju ovog naučnog instrumenta.

Drugu veče posmatranje organizovalo je Trebinjsko astronomsko udruženje (TAU) koje je naučna sekcije lokalnog Društva prijatelja Rusije.

Interesantno je spomenuti da su u ova dva posmatranja pored Osnovne škole i navedenih trebinjskih udruženja, učešće u organizovanju uzela i trebinjska Gimnazija koja je pozajmila svoju robotizovanu montažu za teleskop TAU.

Zahvaljujući ovoj umreženoj i jedinstvenoj korporativnoj saradnji lokalnih obrazovnih institucija i udruženja građana, oko stotinjak učenika ove škole, od kojih oni najmlađi po prvi put, imali su priliku da se koristeći inovativnu tehnologiju, uz znanje mentora, upoznaju sa tajnama kosmosa u kojem živimo.

posmatranje mjeseca police

posmatranje mjeseca police