I u pjesmi o kralju Tjecimiru, kako ga on zove Tješimir, Andrija Kačić Miošić u knjizi “Slide kralji slavni oliti slovinski”, čitaj srpski, spominje Trebinje. Mi ćemo vam dati samo strofe u kojima se Trebinje pominje, a sve zbog dužine pjesme.

trebinje grad proljece studenti

Pisma od kralja Tješimira.

Goji majka sinka malenoga
u Tribinju, gradu bijelomu,
goji ona sivoga sokola,
po imenu kralja Tješimira.
(...)
Svatovi se na noge skočiše,
svoje brze konje podsidoše,
otiđoše svati po divojku
Vukosavu, po izbor Kotarku.

Zdravo svati došli do divojke,
do divojke i njezine majke,
i zdravo se natrag povratiše,
Vukosavu mladu dovedoše.

Malo vrime postojalo biše,
lip je ona porod porodila,
porodila sinka Prelimira
i za njime mlada Krešimira.
(...)

Prelimire, drago dite moje,
nu sakupi mlade Tribinjane,
Crnogorce i sve Hercegovce
do Cetine, studene vodice.
(...)
Ovo ima puno godinica,
odkad mene kraljem učiniše
i na glavu krunu postaviše
u Tribinju, gradu bijelomu.
(...)
Kada dica babu razumiše,
svoje brze konje podsidoše;
Prelimire kupi Tribinjane,
Crnogorce i sve Hercegovce.
(...)
“Ah moj diko, bane Cidomire,
ovo ima mnogo godinica,
odkad moga babu okruniše
u Tribinju, gradu bijelomu.

I u pjesmi o kralju Vladimiru spominje se Trebinje.

Pisma od kralja Vladimira.

Govori joj dite Vladimire:
„Ja sam sužanj od Hercegovine;
dvorio sam kralja slovinskoga
u Tribinju, gradu bijelomu.
(...)
Oprosti ga iz tamnice, babo,
a tako ti šarca konja tvoga
i tako ti britke ćorde tvoje,
jer je lipo momče Hercegovče!“

Na to se je kralju nasmijao,
Kosari je tiho govorio:
„Nije ono momče Hercegovče,
već je ono kralju Vladimire.

Pjesmu u cjelosti možete pročitati OVDJE

U istoj knjizi iz prve rečenice ovog teksta nalazimo i sljedeće: "Slidi kratko ukazanje od starih kralja slovinskih i događaji koji se u stara vrimena zgodiše u državam slovinskim, iz različitih knjiga izvađeni i na svitlost postavljeni.

Prvi kralj ilirički zvaše se imenom Ilirik, od koga se Slovinjani Ilirici prozvaše. Posli ovoga mnogi vladaše, ali njiova imena knjige s kojim se ja služim, ne meću". 

Zajedničko ime za sve Srbe “Sloveni” javlja se tek u VI v.n.e.

I kada Miošić govori o Slovinjanima jasno je da se radi o Srbima.

Nama je posebno interesantan dio gdje on govori o Desi ocu Nemanjinom, jer je to posebno bitno za Trebinje gdje je sahranjen.

"Na 1141. knez Radoslav z bratjom svojom Ivanom i Vladimiron počeše vladati slovinskim državam, ali mnogo od Deše napastovani bihu. Na 1151. Deša suprot Radoslavu vojeva i snažan se puno učini. Ovi darova koludrom otok Mlit kod Dubrovnika. Na 1161. Deša posve pridobi kralja Radoslava. Na 1171. Bi kraljem slovinskim Nemanja, sin Dešin, i ovi se mnogo velik učini".

Prethodni članak iz ovog serijala možete pročitati OVDJE