Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske očekuje da će u ovogodišnjoj proljećnoj sjetvi kukuruzom biti zasijano 140.000 hektara.

poljoprivreda hercegovina

Planirano je povećanje površina pod industrijskim biljem, tako da bi sojom bilo zasijano oko 5.000 hektara, uljanom repicom oko 1.500, te suncokretom 100 hektara sa tendencijom povećanja sjetvenih površina, rekli su Srni u ovom ministarstvu.

Kada je riječ o ostalim povrtarskim kulturama, primjetno je povećano interesovanje proizvođača za proizvodnju u zaštićenom prostoru, te se u ovoj godini očekuje povećanje ukupnih površina pod povrtarskim kulturama, uključujući i povećanje površina pod organskom proizvodnjom.

Prema procjenama Ministarstva, ukupna proizvodnja najvažnijih ratarskih i povrtarskih kultura u proljećnoj sjetvi zasnovaće se na 171.000 hektara.

Prema informacijama područnih jedinica resora za pružanje stručnih usluga Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske, snabdjevenost repromaterijalom za proljećnu sjetvu je zadovoljavajuća, s tim da je primjetan rast cijene sjemenskog kukuruza za 35 odsto, što je povezano sa rastom cijene merkantilnog kukuruza u zrnu.

Istovremeno, cijena ostalih repromaterijala kao što su mineralna đubriva "Urea", "Kan", "NPK" niža je za 15 do 25 odsto, dok je cijena dizela u visini prosjeka prošle godine.