Na današnjem sastanku Organizacije saveza boraca Herceg-Novi i Udruženja penzionera Herceg-Novog u Zelenici, predloženo je da se Komisiji za imenovanje ulica i trgova dostavi obrazloženje da uskoro u Herceg-Novom dvije ulice dobiju ime Jovanke Broz (1924-2013) i narodnog heroja Mirka Matkovića (1915-2012).

poginuo pjesak herceg novi

Za Jovanku Broz je rečeno da je dio svog života sa svojim suprugom Josipom Brozom Titom provodila u Igalu, otvarala izložbe i Igalo i Herceg-Novi uvijek predstavljala kao sredinu koja joj je posebno draga. Upućena je sugestija nadležnim da bi poželjno bilo da ta ulica bude u Igalu.

Na ovom sastanku je, takođe, podržana ideja da jedna ulica u Herceg-Novom nosi ime narodnog heroja Mirka Matkovića, prvog komadanta Orjenskog bataljona.