U prostorijama Gradske administracije danas su predstavnici grada Trebinja, Ministarstva finansija u Vladi RS i Preduzeća "Radis" iz Istočnog Sarajeva potpisali Ugovor o izvođenju radova za vodosnabdijevanje Trebinja i rekonstrukciju vodovodne mreže.

ugovor vodosnabdijevanje trebinje

„Okončavanjem procedure o izboru izvođača završili smo posao oko pristupa sredstvima Evropske investicione banke, a sve sa ciljem rješavanje dugogodišnjeg problema u vezi sa vodosnabdijevanjem grada“, rekao je danas gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević.

Kako se moglo danas čuti vrijednost radova prve faze iznosi 2 miliona i 57 hiljada KM, a rok za izvođenje radova je osam mjeseci. Prema riječima Slavka Vučurevića Trebinje je jedna od opština koja se posljednja uključila u program, a uspjela je da svojim angažmanom obezbijedi povoljne uslove za rad. Nakon ovog slijedi realizacija i drugog dijela poslova čime bi bile otklonjene manjkavosti oko vodosnabdijevanja Trebinja. „Završetkom ovih poslova Trebinje će biti jedan od rijetkih gradova u BiH koji ima najregularniju vodovodnu mrežu“, rekao je Vučurević.

Željko Dragić, predstavnik ministarstva finansija ističe da je kompletna vrijednost projekta rješavanja problema vodosnabdijevanja i kanalizacije na nivou BiH oko 100 miliona evra sa izuzetno povoljnim kreditnim uslovima. "Rok otplate kredita je 25 godina sa grejs periodom od 7 godina i povlačenjem prve tranšpe od 4 miliona KM. Kamatna stopa je iznosila jedan i po odsto što je veoma povoljno“, rekao je Dragić.

„Već danas preuzećemo tehničku dokumentaciju, a radovi će početi krajem januara. Povećanje kapaciteta i sanacija rezervora u Kršu kao i izgradnja dijela cjevovoda u dužini od oko 2 kilometra predviđeni su u prvoj fazi i vjerujem da ćemo ispoštovati predviđene rokove“, rekao je predstavnik preduzeća "Radis" Igor Dragutinović.

Do 2015. godine, kada bi trebalo da budu realizirane druga i treća faza projekta, vodovodni sistem bi dobio još dva rezervoara. Bile bi urađene i sanacije postojećih cjevovoda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda uz ugrađivanje modernog sistema za monitoring, koji bi značajno trebao smanjiti gubitke na mreži .