Ovom prilikom smo se sreli sa poznatim inovatorom Borkom Babaljem iz Trebinja. O sebi nam je rekao da je prije rata radio u Famosu kod Sarajevu, a da ga je rat ponovo vratio u Trebinje gdje i sada živi. borko babalj inovator iz Trebinja

U Trebinju je zajedno sa pokojnim Ćetkom Kaporom osnovao Udruženje inovatora istočne Hercegovine. Udruženje je aktivno skoro devet godina i za to vrijeme članovi tog Udruženja su ostvarili značajne rezultate u stvaranju i razvoja inovativne kulture na prostoru istočne Hercegovine.

Sam Babalj posjeduje veliki broj patentnih prijava, urađenih prvih proizvoda (prototipova), 28. internacionalnih priznanja za svoje inovacije, što je vjerovatno najviše u Republici Srpskoj.

Šta je inovatorstvo i šta mu je cilj? - To je težnja ka stvaranju novog proizvoda ili postupka, zaštita intelektualnog vlasništva i realizacija, tj. prodaja intelektualnog prava ili proizvodnja na bazi zaštićene inovacije. To je najbolji put ka proizvodnji jer je konkurenciji onemogućeno da proizvodi i stavlja u promet taj proizvod.

Kako nastaje jedna inovacija? - Jednostavno gledate oko sebi, da bi uočili na nekom od proizvoda nedostatak. Tada u mislima tražite put ka stvaranju boljeg, funkcionalnijeg proizvoda. Taj proces traje dugo i u traženju tog rješenja i sam autor se mijenja i na izvjestan način koriguje.

Kada ste „u glavi“ stvorili inovaciju koja vas zadovoljava, potrebno je i neophodno pokrenuti postupak za zaštitu intelektualnog prava. To je ustaljeni proces koji je neophodno proći da bi ze uradila zaštita, prvo na nacionalnom nivou a kasnije i šire.

Dalje, da biste potvrdili kvalitet vašeg rješenja dobro je svoju inovaciju predstaviti na nekom od sajmova inovacija, bilo nacionalnom ili internacionalnom. Takođe je dobro, ukoliko je to moguće, uraditi prvi proizvod ili prototip, što je nova potvrda o kvalitetu tog inovativnog rješenja.

Kako Vi ocjenjujete kvalitet inovacije? - Najbolja inovacija je ona na osnovu koje će nastati jednostavan a funkcionalan proizvod koji se jednostavno, brzo i jeftino proizvodi, a za kojim postoji velika
tražnja.

Možete li nam pokazati i pojasniti neku od svojih inovacija? - Neka to bude „Nosač stakala za naočale bez okvira i zakački za uši“.

Karakterističnost tog inovativnog rješenja u njegovoj težini od samo 3 grama i što je sa jedne strane u obliku slova „U“ i pričvršćuje se za gornji dio nosa, između očiju. Sa druge strane pomoću male pločice pričvršćuje se za staklo.

Proizvodi se tehnikom brizganja, a materijal je plastika. U jednom alatu se nalazi nekoliko jezgara tako da se samo jednim brizganjem može napraviti dovoljan broj raznih veličina, tako da može zadovoljiti sve osobe. Proizvodnja je brza i sa niskom proizvodnom cijenom. izum borka babalja iz trebinja nosac naocari

Za razliku od dosadašnjih rješenja ova potpuno odgovaraju budućem korisniku. Lako se mogu mijenjati stakla, bila ona dioptrijska ili sunčana, iz jednog ili dva dijela. Iako nije urađen kvalitetan i lijepo dizajnirani prototip ovo rješenje je dobilo 4 srebrne medalje na prestižnim sajmovima inovacija u svijetu.

Smatrate li da je moguća proizvodnja i da će postojati tražnja za proizvodom? - Najbolje bi bilo prodati autorsko pravo poznatoj firmi koja se već bavi srodnim proizvodima, koja ima organizovanu distribuciju i koja je stekla ime.

Mnogo teži put je da sam inovator uvodi novi proizvod u proizvodnju sa težnjom da sa njom osvoji što šire tržište. I za jedno i za drugo treba puno aktivnosti i sreće. Sve bi bilo još lakše uz pomoć lokalne i šire zajednice.