Danas su završeni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju Pelimske ulice u trebinjskom naselju Hrupjele.

  Asfaltna traka postavljena je na saobraćajnicu u dužini od oko 240 m, a širina kolovozne trake iznosi od 5 do 5,5 m.
Radove na asfaltiranju izvela je firma „Hercegovinaputevi“ a.d. Trebinje, a zanatske betonske radove firma „Hercgradnja“ iz Trebinja.

  Ukupna sredstva izdvojena za realizaciju ovog projekta, u iznosu od 52 hiljade KM, obezbjeđena su Budžetom Opštine Trebinje.Opština Trebinje