Bileca-Zgrada-opstine-Bileca-min.jpg

Централни регистар хартија од вриједности (ЦРХОВ) Републике Српске започео је принудну наплату са рачуна општине Билећа због кашњења у исплати дуга по основу емисије обвезница из 2022. године.

Принудна наплата покренута је у петак, 5. априла а истог дана главни рачун ове локалне заједнице је блокиран.

„Поступак принудне наплате 19. ануитета обвезница покренут је због неплаћања у року”, стоји на сајту ЦРХОВ.

Билећа се у августу 2022. године задужила преко берзе емисијом обвезница за 4,3 милиона марака на десет година у циљу плаћања дугова Пореској управи и добављачима.

Један од циљева је био и да се стане у крај сталним блокадама рачуна, до којих сада опет долази.

У циљу обезбјеђења уредног плаћања обавеза издали су 120 бланко мјеница и предали Централном регистру који их сада активира.

Наиме, како се то наводи у проспекту за ову емисију регистар је овлашћен да, у име и за рачун власника обвезница попуни и комплетира садржину мјенице те да изврши наплату са свих рачуна општине код пословних банака на посебан рачун са којег ће се наплаћена средства дозначити власницима обвезница.

Према плану отплате, општина је у првој години плаћала само камате, које су мјесечно износиле око 15.000 марака.

Након истека тог периода, односно од 1. августа прошле године у обавези су мјесечно да плаћају и камату и главницу која у збиру износи 47.881 КМ.

Начелник општине није одговарао на позиве ЦАПИТАЛ-а. Иначе, ситуација у општинској управи је најблаже речено алармантна. Плате касне, а доприноси нису уплаћени у посљедњих неколико мјесеци тако да радници не могу да се лијече.

На руку им није ишла ни одлука о повећању минималне плате на 900 КМ што је довело до додатних трошкова.