Apoteka.jpg

Kompanija Sandoz d.o.o. i hrvatska Agencija za lijekove i medicinske proizvode Halmed objavila je da se serija lijeka Fluimukan Junior 20 mg/ml povlači sa tržišta. Serija lijeka je preventivno povučena i iz Srbije.

Povučen je zbog sumnje zagađenja tečnosti česticama ambalaže. 

Pomenuti lijek je prisutan pod drugim brend imenom i zove se ACC Kids 20mg/ml 100 ml. Takođe, u njima nije potvrđeno prisustvo čestica. Ipak, iz predostrožnosti, kompanija je preventivno povukla seriju leka.

 - Pomenuti lek pod nazivom, Fluimukan Junior 20 mg/ml nije registrovan u Srbiji. On je prisutan pod drugim brend imenom i zove se ACC Kids 20mg/ml 100 ml. S obzirom na to da su nam pacijenti prioritet u svemu što radimo, blisko sarađujemo s nadležnim organima kako bismo osigurali da naši lekovi budu u skladu s regulatornim zahtjevima i najvišim standardima kvaliteta - rekli su uz kompanije.

- Nedavno je na njemačkom tržištu detektovan proizvod u kome su pronađeni dijelovi čestica od kontaktne ambalaže tj. unutrašnje strane zatvarača bočice. Sama ambalaža napravljena je od FDA i EU odobrenog materijala, te su navedene čestice neškodljive. U proizvodima koji su na tržištu Srbije te čestice nisu potvrđene.

Iz predostrožnosti, kompanija je odmah pokrenula preventivno povlačenje serije leka na svim tržištima.

- Kao odgovorna kompanija, Sandoz je na svim tržištima zbog predostrožnosti, odmah pokrenuo preventivno dobrovoljno povlačenje lijeka sa gore navedenom kontaktnom ambalažom (zatvaračima). S tim u vezi, apoteke i veleprodaje su već zaustavile dalju distribuciju ovih serija proizvoda.

Sandoz je prijavio nestašicu lijeka Agenciji za lekove i medicinska sredstva kao i Ministarstvu zdravlja i informacije o prijavi su javno dostupni podaci. Kao i do sada, blisko sarađujemo, i nastavićemo saradnju, sa nadležnim institucijama kako bismo na pravi način pacijentima obezbedili kvalitetnu terapiju.