casne-verige.jpg

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju Časne verige, kao znak sjećanja na Svetog Petra, apostola okovanog u verige po naredbi cara Iroda.

Nakon smrti Isusa Hrista, vaskrsenja i vaznesenja počinje proganjanje hrišćana koje je trajalo više od 300 godina. Carev namjesnik Irod, upravnik Galileje, pogubio je Jakova, brata Jovanovog i, na podsticanje Jevreja, zapovijedio je da uhvate Petra i bace ga u tamnicu.

Petar je u tamnici spavao okovan između dva vojnika, i noć pred izvođenje na sud, zasvijetlila je cijela tamnica i anđeo je kucnuo Petru po rebrima, probudio ga pa mu reče: "Ustani, obuj se i opaši se, pa hajde sa mnom".

Petar je ustao, a okovi mu spadoše s nogu pa pođe s anđelom. Vojnici su spavali kao mrtvi, pa je anđeo proveo Petra pored straže, a kad su došli do gvozdene gradske kapije, ona se sama otvorila i tako se Petar oslobodio zatvora, i vjerovatne smrti. Verige koje su spale sa Petra hrišćani su sačuvali koliko zbog uspomena na Svetog Petra, toliko zbog njihove iscjeliteljske moći. Priča se da su se mnogi bolesnici izliječili samo dodirnuvši verige (kao i ubrus apostola Pavla kojim su ga brisali dok je bio mučen).

Patrijarh jerusalimski, sveti Juvenal, dao je te verige na dar carici Evdokiji, prognanoj ženi cara Teodosija Mlađeg. Carica ih je prepolovila, pa jednu polovinu poslala Crkvi Svetih apostola u Carigrad, a drugu polovinu dala svojoj kćeri Evdoksiji, ženi Valentinovoj u Rim. Evdoksija je sazidala Crkvu Svetog Petra i položila u nju ove verige, zajedno sa onim u koje je sveti Petar, pred svoju smrt, bio okovan od opakog cara Nerona.

Narodna vjerovanja i običaji

Po narodnom vjerovanju, od Verižnica (Časnih Veriga) nastaje blaže vrijeme, jer Bog usijanim verigama počinje da zagrijava zemlju. U mnogim mjestima, Verige se smatraju za veliki praznik. Kosovsko stanovništvo praznuje Verižnjake zbog kuge, u nekim selima zbog stoke, a stočari ih praznuju zbog stoke. Ko nosi odijelo šiveno na Časne Verige, vjeruje se da će poginuti od groma