Prime .jpeg

Инспекција за храну Инспектората Српске проводи мјеру повлачења безалкохолног пића "Приме Хyдратион" са тржишта, а у складу са одредбама Закона о храни, потврђено је из Инспектората Републике Српске.

Наиме, како је саопштено резултатима лабораторијских анализа утврђено је да декларација производа која је обиљежена на једном од језика у службеној употреби у Републици Српској, није усклађена са важећом законском регулативом и са оригиналном декларацијом, односно на истој нису наведени сви потребни подаци.

"Такође, утврђено је да производ 'Приме Хyдратион' који се по свом саставу сврстава у храну обогаћену нутријентима, није уписан у Регистар хране обогаћене нутријентима, који води Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, а што је законска обавеза", навели су у Инспекторату Српске.

Како су објаснили, храна обогаћена нутријентима је храна којој се додају витамини, минерали и одређене друге материје с одређеним хранљивим или физиолошким ефектом која није витамин или минерал, а сваки субјекат у пословању храном прије стављања на тржиште хране за посебне прехрамбене потребе, додатака исхрани и хране обогаћене нутријентима дужан је да поднесе Министарству захтјев за упис хране за посебне прехрамбене потребе, додатка исхрани и хране обогаћене нутријентима у Регистар хране за посебне прехрамбене потребе, Регистар додатака исхрани и Регистар хране обогаћене нутријентима.

"Обзиром на наведено, инспекција за храну проводи мјеру повлачења производа са тржишта, а у складу са одредбама Закона о храни којим је прописано да је забрањено стављати у промет храну обогаћену нутријентима која није уписана у одговарајући регистар", рекли су у Инспекторату.

Они су позвали трговце да уколико до сада нису информисани о повлачењу производа, да не чекају долазак инспектора, већ да самостално уклоне производ из промета.

"У дијелу оцјене здравствене исправности, анализом је утврђено да су вриједности испитиваних параметара у границама референтних вриједности дефинисаних важећим правилницима", наведено је из Инспектората Српске.

Они су подсјетили да је контролама у продајним објектима и приликом увоза утврђено да се на тржишту Српске не налази производ "Приме Енергy" који је претходно забрањен у Словенији и Хрватској, а код којег је утврђено да у себи садржи "Л-теанин" чије присуство није допуштено у безалкохолним пићима.

Такође, раније је републичка инспекција за храну упутила пет узорака производа "Приме Хyдратион" на лабораторијску анализу и оцјену здравствене исправности и усклађености декларације са важећим прописима