Prime .jpeg

Inspekcija za hranu Inspektorata Srpske provodi mjeru povlačenja bezalkoholnog pića "Prime Hydration" sa tržišta, a u skladu sa odredbama Zakona o hrani, potvrđeno je iz Inspektorata Republike Srpske.

Naime, kako je saopšteno rezultatima laboratorijskih analiza utvrđeno je da deklaracija proizvoda koja je obilježena na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj, nije usklađena sa važećom zakonskom regulativom i sa originalnom deklaracijom, odnosno na istoj nisu navedeni svi potrebni podaci.

"Takođe, utvrđeno je da proizvod 'Prime Hydration' koji se po svom sastavu svrstava u hranu obogaćenu nutrijentima, nije upisan u Registar hrane obogaćene nutrijentima, koji vodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a što je zakonska obaveza", naveli su u Inspektoratu Srpske.

Kako su objasnili, hrana obogaćena nutrijentima je hrana kojoj se dodaju vitamini, minerali i određene druge materije s određenim hranljivim ili fiziološkim efektom koja nije vitamin ili mineral, a svaki subjekat u poslovanju hranom prije stavljanja na tržište hrane za posebne prehrambene potrebe, dodataka ishrani i hrane obogaćene nutrijentima dužan je da podnese Ministarstvu zahtjev za upis hrane za posebne prehrambene potrebe, dodatka ishrani i hrane obogaćene nutrijentima u Registar hrane za posebne prehrambene potrebe, Registar dodataka ishrani i Registar hrane obogaćene nutrijentima.

"Obzirom na navedeno, inspekcija za hranu provodi mjeru povlačenja proizvoda sa tržišta, a u skladu sa odredbama Zakona o hrani kojim je propisano da je zabranjeno stavljati u promet hranu obogaćenu nutrijentima koja nije upisana u odgovarajući registar", rekli su u Inspektoratu.

Oni su pozvali trgovce da ukoliko do sada nisu informisani o povlačenju proizvoda, da ne čekaju dolazak inspektora, već da samostalno uklone proizvod iz prometa.

"U dijelu ocjene zdravstvene ispravnosti, analizom je utvrđeno da su vrijednosti ispitivanih parametara u granicama referentnih vrijednosti definisanih važećim pravilnicima", navedeno je iz Inspektorata Srpske.

Oni su podsjetili da je kontrolama u prodajnim objektima i prilikom uvoza utvrđeno da se na tržištu Srpske ne nalazi proizvod "Prime Energy" koji je prethodno zabranjen u Sloveniji i Hrvatskoj, a kod kojeg je utvrđeno da u sebi sadrži "L-teanin" čije prisustvo nije dopušteno u bezalkoholnim pićima.

Takođe, ranije je republička inspekcija za hranu uputila pet uzoraka proizvoda "Prime Hydration" na laboratorijsku analizu i ocjenu zdravstvene ispravnosti i usklađenosti deklaracije sa važećim propisima