Novac.jpg

Директни платни промет између Црне Горе са Србијом и Босном и Херцеговином (БИХ) током овог мјесеца би требало да се успостави након 16 година и то посредством Универсал цапитал банке (УЦБ) која је једина банка која је са овај дуги временски период исказала интересовања да уђе у клиринг систем плаћања (директни платни промет) између три државе.

Ово ће значити да ће грађани и привреда имати мање трошкове јер су до сада морали новац да уплаћују преко страних (коресподентских) банака што је било скупље и да ће им новац бити на рачуну истог дана када буде уплаћен. Преко коресподентских банака чекали су га по неколико дана.

Централне банке Црне Горе, Србије, БиХ закључиле у септембру 2007. посебни споразум о клирингу међународних плаћања којим су услуге платног промета требале бити јефтиније, међутим директни платни промет је заживио 2007. између Србије и БиХ, док се Црна Гора у тај систем није укључила јер није било интересовања црногорске банке да уђе у овај систем плаћања. За оператора овог система је именована Народна банка Србије (НБС).

Незваничну информацију “Вијести” да ће Црна Гора успоставити директни платни промет са Србијом и БИХ потврдили су у УЦБ банци и у Централној банци Црне Горе (ЦБЦГ).

Из УЦБ су казали “Вијестима” да су у допису упућеном ЦБЦГ 8. новембра 2022. године изразили заинтересованост за пројекат клиринга међународних плаћања са Републиком Србијом и БиХ, као и за пројекат Европске комисије, Свјетске банке и Регионалног савјета за кооперацију под називом “Модернизација прекограничних плаћања у земљама западног Балкана”, а који су били актуелизовани у том тренутку путем медија.

“Након тог иницијалног дописа, одржан је састанак у ЦБЦГ на коме су нас представници ЦБЦГ упознали са општим правилима учешћа у систему клиринга међународних плаћања са Србијом и БиХ, док о пројекту “Модернизација прекограничниих плаћања у земљама западног Балкана” није било више података, осим оних пласираних у медијима. УЦБ је узела у разматрање укључивање у систем клиринга међународних плаћања са Србијом и БиХ средином ове године, донијела коначну одлуку да се истом прикључи, те о томе обавијестила ЦБЦГ дописом 9. августа ове године”, казали су у УЦБ.

Појаснили су да пројекат сада улази у фазу тестирања и да очекују до краја ове недјеље контакт са колегама из НБС, како би договорили тестирање система размјене порука са НБС, након чега ће услиједити тестирање и једног цијелог циклуса клиринга са НБС и ЦБЦГ.

“Очекујемо да ће у току новембра бити завршена тестирања и да ћемо бити спремни да учествујемо у овом систему клиринга међународних плаћања између три државе региона”, истакли су у УЦБ.

На питање “Вијести” шта ће грађанима и привреди донијети улазак те банке у систему клиринга међународних плаћања са ове двије државе одговорено је да ће новац који буде уплаћен неком кориснику бити на његовом рачуну истог дана.

“УЦБ је своје клијенте навикла на брзину и флексибилност. У том смислу смо једна од ријетких банака у региону која сва плаћања извршава са валутом Т+0, односно истог дана када је налог дат. Међутим, у тренутном систему клиринга међународних плаћања који функционише преко кореспондентских банака, то не значи и да ће средства кориснику којем су упућена заиста бити на рачуну истог дана када су и упућена. Приступањем клирингу међународних плаћања са Србијом и БиХ клијентима који врше плаћања или очекују приливе у оквиру ове три државе биће загарантовано салдирање плаћања у оквиру истог дана као да исте врше унутар Црне Горе.То ће имати значајан утицај на ликвидност привреде, брзину протока роба и услуга, као и укупних трошкова пословања”, појаснили су из ове банке.

Одлука Савјета усвојена прошле седмице

Из ЦБЦГ су “Вијестима” казали да су недавно од УЦБ добили обавјештење да је та банка заинтересована за учешће у клирингу међународних плаћања, те да врховна монетарна институција финализује неопходне активности у циљу обезбјеђивања правних и техничких предуслова за укључивање у клиринг међународних плаћања.

“Да би процес прикључења у предметни систем био потпун, заинтересоване кредитне институције (банке) након што пошаљу обавјештење ЦБЦГ о заинтересованости за укључење у међународни клиринг, треба да испуне потребне техничке услове, обаве неопходна тестирања са ЦБЦГ и НБС, потпишу Уговор о учешћу у међународном клирингу, након чега се шаље захтјев за прикључење у клиринг међународних плаћања. Овај процес је у току”, објаснили су из ЦБЦГ.

Како су навели Црна Гора са Србијом и БиХ сада обавља платни промет посредством иностраних кореспондентских банака, а потписани споразум између три централне банке у вези са клирингом међународних плаћања, омогућава директан платни промет између физичких и правних лица са територије три државе.

“Треба нагласити да овај клиринг подразумијева међународна плаћања, преносе и наплате по текућим и капиталним пословима на терет и за рачун клијената банака у Црној Гори, искључиво у еурима. Укључивање кредитних институција са територије Црне Горе у клиринг међународних плаћања са Србијом и БиХ, пружа могућност коришћења додатног платног система за реализацију платних налога.

Споменуте налоге банка учесник у клирингу шаље директно НБС као оператеру клиринга, на даље процесуирање до крајњег корисника у Србији или БиХ”, казал ису у ЦБЦГ.

Одлуком о учешћу Централне банке Црне Горе и банака у клирингу међународних плаћања, која је усвојена на сједници Савјета прошле седмице прописује се начин и процедура функционисања клиринга међународних плаћања врховне монетарне институције и банака са територије Црне Горе на основу раније закључених споразума из 2007. године и оперативних правила.

“Том одлуком су детаљно дефинисани ближи услови функционисања међународног клиринга, почев од обезбјеђивања лимита за нето позицију, слања налога у клиринг до коначног поравнања, начина уплата и исплата, рекламације, као и дефинисања трошкова и накнада, у складу са најновијом регулативом ЦБЦГ”, појашњено је из ЦБЦГ.

Бројни намети преко страних банака

Из УЦБ су навели да су банка која је изразито оријентисана на међународна тржишта и посебно на трансакциони бизнис и једина банка у региону која има представништво ван матичне земље, у Уједињеним Арапским Емиратима, те да је увијек отворена и заинтересована за све нове начине обављања међународних плаћања.

“У том смислу смо заинтересовани да будемо чланица свих сличних пројеката и иницијатива. Бољим познаваоцима међународних плаћања и трендова у том сегменту банкарског пословања није непознаница да је обављање међународних плаћања преко коресподентских банака на глобалном нивоу изузетно оптерећено растућим регулаторним наметима. То посебно у погледу усклађености пословања са великим бројем локалних и међународних прописа у погледу услова промета сада готово свих врста роба и услуга појединих држава и региона, прописа о спречавању прања новца и финансирања тероризма, као и ограничењима у погледу појединих валута”, нагласили су у УЦБ-у.

То све доводи, како су појаснили до све чешћих и дужих кашњења у салдирању, па и до потпуног немогућства извршења појединих међународних плаћања.

“У том смислу УЦБ је врло заинтересована за диверзификацију ризика девизног пословања кроз учешће у што већем броју различитих система клиринга међународних плаћања. У овом тренутку смо у процесу прикључења у два нова система регионалног са Србијом и БиХ, али и једног глобалног, у настајању, РТГС Глобал, чији пилот пројекат креће ових дана и који би, ако се омасови, представљао прву озбиљну алтернативу садашњем начину обављања међународних плаћања на глобалном нивоу”, навели су у овој банци.