toplomjer.jpg

Normalna tjelesna temperatura ljudi niža je nego što se mislilo. Istraživači su u najnovijoj studiji koristili podatke iz elektronskih zdravstvenih kartona, da bi izračunali normalnu temperaturu za različite grupe ljudi.

Oni su isključili ljude koji imaju neke bolesti ili stanja koja utiču na temperaturu, kao što su dijabetes, kašalj, upala sinusa, urinarnih puteva ili pluća, ili groznica.

Istraživači sa Stanforda su otkrili da je normalna temperatura 36,64 stepena Celzijusa ili oko 98,0 stepena Farenhajta. Ova temperatura varira u zavisnosti od doba dana, pola i starosti osobe.

Naučnici su koristili tehniku zvanu LIMIT (Laboratorijsko informaciono rudarenje za individualizovane pragove) da bi izdvojili ljude koji nemaju bolesti ili stanja koja utiču na temperaturu.

Ovo je zanimljiva metoda koji se može primeniti i na druge podatke, pa nam pokazati da su mršavi, stariji ljudi obično hladniji, kao i da treba obratiti više pažnje na blago povišenu temperaturu kod njih.

Predlaženo je da se nova normalna temperatura nazove Vunderlihova konstanta, po njemačkom ljekaru koji je prvi mjerio tjelesnu temperaturu ljudi.