skupstina vukanovic vucinic.jpg

Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske udaljio je sa sjednice Nebojšu Vukanovića i Đorđa Vučinića, poslanike Za pravdu i red koje je na kraju obezbjeđenje udaljilo iz sale.

Prethodno Stevnadić je izrekao opomenu Vukanoviću jer navodno nije govorio o dnevnom redu, odnosno o zaduženju i dugu Republike Srpske na dan 31.12.2022. godine.

Poslije toga, Vukanović je reagovao tvrdeći da je govorio upravo o toj temi, odnosno zaduženju Republike Srpske na Bečkoj berzi, i tužbi protiv Republike Srpske zbog tog zaduženja.