voda.jpg

Iz "Vodovoda" obavještavaju građane Bileće da je došlo do većeg kvara na pumpnom postrojenju "Oko", usljed čega je onemogućeno snabdijevanje vodom cijelog grada.

Ekipa Tehničke službe nalazi se na terenu i radi na otklanjanju kvara.

Ponovno uspostavljanje vodosnabdijevanja očekuje se u subotu(17.juna) do 12:00 časova.